Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση ΑΜεΑ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα διαθέσει ειδικό όχημα του Δικτύου Μεταφοράς ΑμεΑ «ΑΙΝΕΙΑΣ».


Οι μετακινήσεις θα γίνουν την  ημέρα της ψηφοφορίας,  από τις 10:00 έως τις 17:00 στα εκλογικά Κέντρα που στεγάζονται σε σχολεία του πολεοδομικού συγκροτήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για τον προγραμματισμό των μετακινήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2310 509013, 2310 509003,
το Σάββατο 01 Ιουνίου και την Κυριακή 02 Ιουνίου στα τηλέφωνα: 2313 317840, 2313 317541, 2313 3177540, 2313 3177551, ώρες 08:00 έως 14:00.