Αλλαγή φρουράς στο δήμο Καλαμαριάς. Ο Ι. Δαρδαμανέλης κέρδισε το δήμο και άλλαξε μια δημαρχία που κρατούσε… χρόνια.Αναλυτικά:


Τελευταία Ενημέρωση 02-06-2019 23:06:01

Σε 119 από  119 ε.τ., ποσοστό 100,00%

Εγγεγραμμένοι 55.448

Ψήφισαν             22.384   40,37%

Έγκυρα               21.354   95,40%

Άκυρα                      408       1,82%

Λευκά                       622       2,78%

Αποχή               33.064     59,63%


Έλαβαν:


ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ Ι. - Γενιά Δημιουργίας   57,65% , 12.311 ψ.

ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ Θ. - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 42,35% ,  9.043 ψ.