Δωρεάν εξέταση για καρκίνο του δέρματος διενεργεί σήμερα Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση στα πλαίσια της πρόληψης κατά του καρκίνου του δέρματος.


Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου Θεσσαλονίκης Καραϊσκάκη 4, Τριανδρία, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλ. 2313348643 και 2313318644.