Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στο Δήμο ΔέλταΜάχη Ιωαννίδη - Γλώσση δείχνουν τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στο δήμο Δέλτα, για την επόμενη Κυριακή.


Αναλυτικά:Σχόλια