Σε πρώτη δύναμη ανακηρύσσεται η ΔΑΠ - ΝΔΦΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.


Μάλιστα, στις περισσότερες σχολές, η φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει αυτοδυναμία.

Ως τώρα, από την ΔΑΠ έχουν δοθεί τα εξής αποτελέσματα:

ΑΠΘ | ΝΟΜΙΚΗ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 48,01%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 33,51%
ΠΚΣ: 7,2%
ΕΑΑΚ: 6,12%
BLOCO: 2,9%

ΑΠΘ | ΧΗΜ/ΜΗΧ
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 59,38%
ΠΚΣ: 17,97%
ΕΑΑΚ: 14,06%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 7,03%

Οδοντιατρική | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 69,6%
ΠΚΣ: 25,5%
BLOCO 4%

ΑΠΘ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 55,07%
ΠΚΣ: 26,09%
ΕΑΑΚ: 17,39%

ΠΤΝ | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 85,1%
ΠΚΣ: 12,2%
BLOCO: 1,3%

Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 39,3%
ΠΚΣ: 27,4%
ΕΑΑΚ: 28,6%

Θεολογικό | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 63,6%
ΠΚΣ: 25,7%
ΕΑΑΚ: 9,1%

Ποιμαντικής Θεολογίας | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 63,6%
ΠΚΣ: 36,7%

ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 45,8%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 23,04%
ΠΚΣ: 13,82%
ΕΑΑΚ: 13,82%
BLOCO: 1,9%

ΑΠΘ | ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 57,89%
ΠΚΣ: 26,32%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 15,79%

Δασολογία | ΑΠΘ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 65,2%
ΕΑΑΚ: 31,5%

ΑΠΘ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 75,21%
ΔΙΑΦΟΡΑ: 13,22%
ΠΚΣ: 9,92%
ΕΑΑΚ: 0,83%

Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού | ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 61,1%
ΠΚΣ: 38,9%

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΔΟ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 84,15%
ΠΑΣΠ: 13,41%

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΕΦ
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ: 61,82%
ΠΚΣ: 34,55%