Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Στέλιος Ράλλης.


Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος και ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Γεώργιος Ζαλίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκε η δυνατότητα μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΑΠΘ σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα του Υπουργείου «Εκπαίδευση στις ψηφιακές τεχνολογίες παρατήρησης της γης», με τη σύμπραξη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στις ψηφιακές τεχνολογίες παρατήρησης της γης» έχει ως κύριο στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές, αλλά και οι απόφοιτοι, Τμημάτων και Σχολών Γεωπονίας, ψηφιακές δεξιότητες στην «ευφυή γεωργία», προκειμένου να αξιοποιηθούν μακροπρόθεσμα οι νέες, μεγάλες, δημόσιες μετρητικές υποδομές παρατήρησης της Γης, που δημιουργούνται τώρα από το Υπουργείο.


Στη φωτογραφία ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού του ΑΠΘ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Στέλιος Ράλλης και ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Γεώργιος Ζαλίδης.