Ολοκληρώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας το έργο της συντήρησης τμήματος του δρόμου από τον Πενταπλάτανο προς το ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας.Στο έργο έγινε παρέμβαση σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων στα σημεία με τα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες που αφορούσαν αποκατάσταση οδοστρώματος, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στα σημεία των γεφυρών και τοποθέτηση πινακίδων με στόχο την ομαλή βατότητα.


Αρχίζει, επίσης, η υλοποίηση δύο νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μετά από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από την Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.


-Αντιστήριξη πρανούς ΕΟ2 στη θέση «Ψηλή Βρύση», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Η μελέτη συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την κατάρρευση τμήματος του βόρειου ερείσματος και τις ρηγματώσεις – καθιζήσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου Έδεσσας.


-Αγροτική οδοποιία Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Πρόκειται να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Αψάλου, Γαρεφίου, Λουτρακίου και Προμάχων, συνολικού μήκους 3.300 μέτρων. Οι εργασίες για την κατασκευή τους περιλαμβάνουν απόξεση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων, τοποθέτηση στρώσης αμμοχάλικου, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση. Στη μελέτη περιλαμβάνεται και η σήμανση των παραπάνω ασφαλτοστρωμένων αγροτικών δρόμων με την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.


Και τα δύο έργα επιβλέπονται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.


Σε δήλωση της στο περιθώριο της υπογραφής των δύο συμβάσεων η Αναπληρώτρια Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά σημείωσε: «Ολοκληρώσαμε την παρέμβαση σε τμήμα του δρόμου ‘Τοπική Κοινότητα Πενταπλατάνου-ΧΥΤΑ Δήμου Πέλλας’ που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Δημοτικής Αρχής και των κατοίκων της περιοχής. Ταυτόχρονα υλοποιούμε ακόμη δύο έργα που ενισχύουν την ασφάλεια διέλευσης των διερχόμενων οδηγών από και προς την Πέλλα αλλά και κατά μήκος των τοπικών κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Δημιουργούμε, με τον τρόπο αυτό, τις προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας».