Με 85 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, μεταξύ των οποίων και το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της Ικτίνου και της Ζεύξιδος, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στις 16.00, η 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο.


Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα, είναι τα εξής:

Απολογισμός δράσεων του project Labattoir

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για την Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018

Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και φορολογουμένων

Ορισμός θέσεων στάθμευσης στα πλαίσια του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Κανονισμός διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις πεζοδρομημένες οδούς Ικτίνου και Ζεύξιδος του Δήμου Θεσσαλονίκης

Καθορισμός κανόνων τοποθέτησης αποτρεπτικών και προστατευτικών εμποδίων ως αστικού εξοπλισμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Διοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος

Έγκριση ανανέωσης για τρία έτη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωματείο ΧΑΝΘ

Έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP CEI Creece