Συνέδριο Industry 4.0 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Με ποιους τρόπους πολίτες και εταιρείες επωφελούνται από την 4η Βιομηχανική Επανάσταση;
Ποιοι είναι οι περιορισμοί και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν;

Το συνέδριο Industry 4.0 επικεντρώνεται σε ουσιώδεις βιομηχανικές προκλήσεις όπως είναι η ψηφιοποίηση, οι επενδύσεις και η παγκοσμιοποίηση.

 Επιδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι πολίτες επωφελούνται από τη βιομηχανική επανάσταση η οποία συνδυάζει επιστημονικούς κλάδους και τομείς όπως η ρομποτική, το διαδίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών. Η τεχνική ωριμότητα, η βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών καθώς και το κόστος της ανάπτυξής τους είναι κάποιοι από τους παράγοντες που θα παρουσιαστούν…

Το συνέδριο θα γίνει σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ξεκινάει στις 14:45.

Σχόλια