Ελλάδα και Κύπρος για την καταπολέμηση του ντόπινγκ

Με μοναδικό στόχο την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση υπό την παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλειάδη, του προέδρου της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ (CyADA), Μιχαήλ Πέτρου, και του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ), Παναγιώτη Γεωργακόπουλου.
Οι δύο Αρχές υπέγραψαν σχέδιο δράσης για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με στόχο τη βελτίωση των προγραμμάτων αντιντόπινγκ σύμφωνα με τον Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και των Διεθνών Προτύπων, καθώς και για την ενίσχυση του ελληνικού οργανισμού καταπολέμησης της φαρμακοδιέγερσης.

Σχόλια