Σεμινάρια για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης διοργανώνει από σήημερα  το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.Το σεμινάριο, που περιλαμβάνει εισηγήσεις ειδικών για όλα τα μέσα του Διαδικτύου (Facebook, Instagram. Lnked In, Twitter, Websites,
Google Ads), έχει ως σκοπό να γνωρίσει σε όλους τους επαγγελματίες τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία προβολής μίας μικρομεσαίας επιχείρησης ή της δουλειάς ενός επαγγελματία. Το πρώτο από τα τέσσερα θα πραγματοποιηθεί σήμερα  και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες θεματικές στις 17/12, στις 14/1 και 23/1.
Τα σεμινάρια, που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΔΣ, θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Θ. (Αριστοτέλους 27).