Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας διαμαρτύρονται έξω από το κατάστημα στην Ερμού.Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας έξω από το κατάστημα στην Ερμού.

Οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται για τη διεκδίκηση της επικούρησης και την διάσωση του ασφαλιστικού φορέα-ΤΥΠΕΤ- που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Σε αναρτηση τους στο facebook αναφέρουν.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζόμενους συναδέλφους μας να μας συμπαρασταθούν και να συμπαραταχθούν μαζί μας για την διεκδίκηση και της επικούρησης και την διάσωση του ασφαλιστικού μας φορέα-ΤΥΠΕΤ- που κινδυνεύει να χρεοκοπήσει μετά την διακοπή της μερικής χρηματοδότησής του.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους συναλλασσόμενους να μας συμπαρασταθούν απέχοντας από της συναλλαγές με την ΕΤΕ την ημέρα αυτή , ζητώντας την κατανόησή τους για το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα , που εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζουμε με την στέρηση του 1/3 των μηνιαίων μας συνταξιοδοτικών παροχών .ΚΑΛΟΥΜΕ την Διοίκηση της ΕΤΕ να αποσύρει την άστοχη, άδικη και ποινικά κολάσιμη απόφασή της για την στέρηση της επικούρησής μας Να αξιολογήσει τις απανωτές θετικές για εμάς δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται για τη δικαίωσή μας από τα δικαστήρια , στις αγωγές που έχουμε καταθέσει, με καταδίκη της ΕΤΕ και καταβολή άμεσα των ποσών , που έχει παύσει να μας δίνει από το περυσινό Νοέμβριο, ενώ παράλληλα επιβάλλεται ‘’ να συνεχίσει την καταβολή της εν λόγω παροχής στους δικαιούχους πρώην εργαζόμενούς της από τούδε και εφ εξής και ισοβίως για ένα έκαστο’’(απόφαση 2221/2018 ΜΠΑ).


Σχόλια