Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβουλίου Κεντρικής ΜακεδονίαςΤακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 21  Δεκεμβρίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Θέμα 2ο: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης συνολικού ποσού 220.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών ΜΕΘ κι επιμερισμός του ανά δικαιούχο του προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση της "Πολύτεκνης Οικογένειας" που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές.

Θέμα 3ο: Έγκριση για τον καθορισμό και τη διάθεση ποσού του εισπραχθέντος ημερήσιου τέλους, κατά το διάστημα από 13/11/2017 ως 31/12/2017, στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Θέμα 4ο: Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ..

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για τη συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχων ενόψει της υπογραφής κοινής απόφασης  μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΚΕΑΠ και του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 250/26-11-2018 (ΑΔΑ: 62Ν37ΛΛ-613) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, ως προς την ορθή διατύπωση του τίτλου του έργου με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ17 της 3ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Θέμα 7ο: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου, την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019, στην πόλη της Βέροιας.

Θέμα 8ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του Υποέργου 2- «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση Οθωμανικού Τεμένους ''Χουνκιάρ Τζαμί'' στην Έδεσσα (Β' φάση)», προϋπολογισμού 451.232.58E, του έργου, «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ''Μ. Αλέξανδρος'' & περιβάλλοντος χώρου» του Δήμου Έδεσσας με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας.

Θέμα 9ο: Έγκριση τρόπου επιλογής αναδόχων έργων 3ης Τροποποίησης Τεχνικών Προγραμμάτων Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2018.

Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της ΠΚΜ – ΠΕ Πιερίας, του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου ''Συντήρηση Αποκατάσταση της στέγης του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κολινδρού Πιερίας'' με υποέργο το ''Ενίσχυση Ανακεράμωση στέγης Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού''.

 Θέμα 11ο: Έγκριση τρόπου επιλογής Εργοληπτικών – Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα και τις μελέτες της Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 12ο: Θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ' αποκοπή της Π.Ε. Χαλκιδικής για το 2019.

Θέμα 13ο: Έγκριση έκθεσης και αποδοχή λογαριασμών εκκαθάρισης της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Θέμα 14ο: Έγκριση έκθεσης και αποδοχή λογαριασμών εκκαθάρισης της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Αξιοποίησης και Διαχείρισης Πόρων Ν. Χαλκιδικής – ΝΕΑΔΙΧ».

Θέμα 15ο:  Έγκριση έκθεσης και αποδοχή λογαριασμών εκκαθάρισης της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Σχεδιασμού και Αξιοποίησης Χώρων Πάρκινγκ και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων  (ΝΕΣΑΠ)».

Θέμα 16ο: Έγκριση έκθεσης και αποδοχή λογαριασμών εκκαθάρισης της αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ».

Θέμα 17ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 18ο:  Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.Σχόλια