Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με μοναδικό θέμα την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων έτους 2017 της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018, στις 15.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων (Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος).

Επισημαίνεται ότι ο απολογισμός πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 217 του Ν. 3463/06, του άρθρου 20 παρ. 14 του Ν. 3731/2008 και του άρθρου 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.