Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 9 Οκτωβρίου το δ.σ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).Στο επίκεντρο της συνεδρίασης ο ΟΑΣΘ και η εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών
, η μεταβίβαση ακινήτων στο Υπερταμείο και οι προσφυγικές ροές, – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 13.00 μ.μ στα γραφεία της ΠΕΔ-ΚΜ επί της οδού 26ηςΟκτωβρίου 43.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

 • Επικύρωση πρακτικών συνεδρίασης 11/2018.
 • Παρουσίαση δικτύου εξωτερικών συνεργατών ΕΕΤΑΑ για έργα ΥΠΕΠΕΡΑΑ.
 • Μεταβίβαση ακινήτων στην “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) α.ε.”, άμεσα θυγατρική της “Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) α.ε.”- Υπερταμείο.
 • Προσφυγικές ροές, – μεταφορά προσφύγων σε Κέντρα Φιλοξενίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • ΟΑΣΘ, – εκχώρηση συγκοινωνιακών γραμμών.
 • Συζήτηση για την αναθεώρηση του σχεδιασμού και του τρόπου αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
 • Αίτημα για διατήρηση του προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των ΟΤΑ.
 • Πρόταση Δήμου Ηράκλειας για επανεξέταση κριτηρίων εξισωτικών αποζημιώσεων.
 • Αίτημα ψήφισης διάταξης για τον μεταξύ των ΟΤΑ δανεισμό καυσίμων (έγκριση).
 • Επιθεώρηση επαναπιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας ΠΕΔΚΜ.
 • Έναρξη του προγράμματος Smart Rural από ΠΕΔΚΜ.
 • Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (4/9/2018) (έγκριση).
 • Υπόδειξη εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ» προϋπολογισμού 10.815.570 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.(έγκριση)
 • Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή καθορισμού λατομικών περιοχών Πέλλας.
 • Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Γ.Σ. (24-9-2018) και στο Δ.Σ. του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Marketing Ν. Θεσσαλονίκης (έγκριση).
 • Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή διαγωνισμού για έργα που αφορούν τον ΟΣΕ και εκτελούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού που υπερβαίνει το 1.000.000 € για το έτος 2018. (έγκριση)
 • Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών Ν. Ημαθίας.
 • Ορισμός εκπροσώπου ΠΕΔΚΜ στην Τακτική ΓΣ της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α.ε.» και παροχή εντολής και εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της ΠΕΔΚΜ (12/10/18). έγκριση
 • Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παιδικών Χαρών ΠΕ Κιλκίς.
 • Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου κ. Σαμλίδη Μιχαήλ, Δημοτικού Συμβούλου Έδεσσας στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών Νομού Πέλλας λόγω παραίτησης του από την Επιτροπή.
 • Τροποποίηση π/σμού έτους 2018.
 • Δέσμευση πιστώσεων.
 • Αναδιάρθρωση προγράμματος επιμορφωτικών δράσεων ΠΕΔΚΜ 2018-2019.
 • Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

#ΠΕΔ-ΚΜ_#ΟΑΣΘ