Τα 45άρια… πληγώνουν τον Διονύση Ψωμιάδη. Τόσο στον πρώην αντινομάρχη όσο και σε τρεις εργολάβους έργων και άλλους εννέα υπηρεσιακούς παράγοντες και υπαλλήλους της –τότε- νομαρχίας Θεσσαλονίκης, έπεσε
βαριά – συνολική - «καμπάνα» 1.044.360,98 ευρώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο!


Όπως αποκαλύπτει, σήμερα, το σάιτ voria.gr, ειδικά ο πρώην αντινομάρχης καλείται να καταβάλει το ποσόν των 163.420 ευρώ, καθώς θεωρείται ένας από τους υπαίτιους για την πληρωμή έργων τα οποία είτε δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι εκτελέστηκαν είτε μεθοδεύτηκαν κατά τρόπο παράνομο.

Ο έλεγχος στα χρηματικά εντάλματα τα οποία εκδόθηκαν την περίοδο 2006-2010 διήρκεσε τρία χρόνια και η επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει στις απολογιστικές εκθέσεις, ότι:

1. Επί νομαρχίας Παναγιώτη Ψωμιάδη και αντινομαρχίας του αδελφού του Διονύση, γινόταν συστηματικά κατάτμηση έργων με παρόμοιο αντικείμενο και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, ώστε ο προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ. Αυτό επέτρεπε τους υπεύθυνους της Νομαρχίας να προχωρούν σε αναθέσεις μέσω πρόχειρων διαγωνισμών. Η επίτροπος θεωρεί ότι έγινε κατάχρηση των πρόχειρων διαγωνισμών (επικαλείται το έργο της διαμόρφωσης δρόμου στην Περαία, όπου με άλλη εργολαβία έγινε η διαμόρφωση του κόμβου και με άλλη το πεζοδρόμιο).

2. Συμμετείχαν πάντοτε τρεις συγκεκριμένοι εργολάβοι και ανάδοχος ανακηρυσσόταν πάντα ο ίδιος, με ποσοστό έκπτωσης από 3% έως 6%(επικαλείται το έργο της ιχθυόσκαλας).

3. Όσο χρόνο περαίωσης κι αν είχαν τα έργα, ο εργολάβος πληρωνόταν στο σύνολο ακόμη και σε δύο ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

4. Δεν υπήρχαν αποδείξεις για εκτέλεση έργων από το 2014, ενώ άλλα που είχαν πληρωθεί δεν είχαν παραληφθεί. Μάλιστα, όταν το 2014 η καθολική διάδοχος της νομαρχίας, η ΠΚΜ αναζήτησε στοιχεία για την υλοποίηση των έργων, δεν βρήκε το παραμικρό. Η ΠΚΜ απευθύνθηκε και στον ανάδοχο όλων αυτών των έργων ζητώντας του να προσκομίσει αποδείξεις (επιμετρήσεις και δικαιολογητικά) ότι τα έργα εκτελέστηκαν, όμως οι ενέργειες της ΠΚΜ «απέβησαν άκαρπες» όπως αναφέρει η έκθεση.

5. Εντοπίστηκαν υπερβάσεις του αρχικού προϋπολογισμού έργων σε ποσοστό άνω του 100%(αναφέρεται το έργο της παράκαμψης των οικισμών Εξοχής και Ασβεστοχωρίου το οποίο προεκτιμήθηκε στα 120.332,81 ευρώ, η αμοιβή καθορίστηκε στα 335.685,32 ευρώ, αλλά ο προϋπολογισμός ανήλθε στις 703.742,16 ευρώ, αλλά και το έργο της οδού Μεσημερίου – Επανομής, όπου εγκρίθηκαν 335.906,09 ευρώ, όμως, ο τελικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 696.936,49 ευρώ, με συμπληρωματικές συμβάσεις τις οποίες υπογράφει ο Διονύσης Ψωμιάδης και ανάδοχο τον ίδιο εργολάβο).

Συντάχθηκαν δύο καταλογιστικές εκθέσεις (παραδόθηκαν τον περασμένο Ιούλιο). Η πρώτη (είναι 71 σελίδες) για το έτος 2006 καταλογίζει 664.850,68 ευρώ. Η δεύτερη (άλλες 44 σελίδες) για το 2007 καταλογίζει 379.510 ευρώ. 

Η ποινική δίκη των αδελφών Ψωμιάδη για την υπόθεση, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων εκκρεμεί.

H φωτογραφία είναι από το αρχείο

Από το makthes.gr