Λίγο η πρόσφατη αυτοψία συμβούλων -και της Πρωτοβουλίας- που αντιπολιτεύονται τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, λίγο το πλήθος φωτογραφιών από γειτονιές της Θεσσαλονίκης με ογκώδη αντικείμενα στους δρόμους και η παρέμβαση Καλαφάτη στον
αρμόδιο εντεταλμένο σύμβουλο, το θέμα της καθαριότητας θα συζητηθεί τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Συνολικά εντάχθηκαν 71 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη για τη συνεδρίαση της Δευτέρας 27 Αυγούστου 2018, στις 16.00. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

Ενημέρωση για την κατάσταση στον τομέα της καθαριότητας
Ενημέρωση σχετικά με την 1η Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018 λόγω ένταξης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας»
Χορήγηση της τιμητικής διάκρισης του Αργυρού Μεταλλίου της Θεσσαλονίκης και απονομή πλακέτας στον συγγραφέα Άμος Οζ
Προγράμματα ενηλίκων του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Εκδηλώσεις των δημοτικών μουσικών σχημάτων για την περίοδο, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2018
Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Η επιστήμη συναντά τα Κοινοβούλια – Το πιλοτικό πρόγραμμα των Επιστημών συναντά τις Περιφέρειες – Ελλάδα»
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δη.Θ) και εκλογή Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου «Ο Άγιος Στυλιανός»