Απαράδεκτη είναι η κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια στον υφιστάμενο «Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Δήμου Αλεξάνδρειας (Π.Ε. Ημαθίας), ο οποίος αποτελεί μια ανοιχτή πληγή (βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από την σιδηροδρομική διάβαση της πόλης).


Όπως καταγγέλλουν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, έχει μετατραπεί σε έναν νέο σκουπιδότοπο, με τα σκουπίδια να σχηματίζουν βουνά, ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα αλλά και τις δίπλα καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. 

Όπως υπογραμμίζουν σε ερώτησή τους στη Βουλή, σε έκθεση με ημερομηνία 19/01/2018, του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου αναφέρεται: «…έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος αστικών απορριμμάτων (3.780 τόνοι) στον προσωρινό χώρο του Σταθμού Μεταφόρτωσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο οποίος αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια υγεία…».

Θυμίζουν ότι στις 21 Ιουλίου 2018, από αυτανάφλεξη πήραν φωτιά τα σκουπίδια και προκλήθηκε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αλεξάνδρειας που ήταν αναγκασμένοι να συνεχίζουν να ζουν με τις συνέπειες, πέρα της έντονης δυσοσμίας, και των αναθυμιάσεων του τοξικού νέφους καπνού εξαιτίας της πυρκαγιάς. 

Να σημειωθεί επίσης πως στον επικαιροποιημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχεί-ρισης Στερεών Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, που παρουσιάστηκε, 5/9/2016, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονταν μεταξύ άλλων η διατήρηση και μετατροπή του υφιστάμενου ΣΜΑ Αλεξάνδρειας σε νέου τύπου ΣΜΑ δυναμικότητας 12.600 τόνων, χωρίς να έχει προχωρήσει οτιδήποτε έως και σήμερα.

Για τους βουλευτές του ΚΚΕ, "μεγάλες αναδεικνύονται οι ευθύνες τόσο της Τοπικής Διοίκησης για την δημιουργηθείσα περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα του ΣΜΑ Αλεξάνδρειας, όσο και των αστικών κυβερνήσεων διαχρονικά και ιδιαίτερα της σημερινής που, παρά τις πομπώδεις διακηρύξεις τους, έχουν με την πολιτική τους στη διαχείριση των απορριμμάτων το δικό τους μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο". Ρωτούν, δε, τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβούν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, αλλλά και την ασφαλή διάθεση των απορριμμάτων του ΣΜΑ, στο ενδιάμεσο διάστημα, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη του αρμόδιου κυβερνητικού οργάνου.