Μετά από πολλές διαπιστώσεις και πολλά λόγια , για την επανεκκίνηση του πρωτογενή τομέα, κατατίθεται μία πρόταση , με ορίζοντα πενταετίας και αφορμή για μία εναλλακτική στόχευση ανάπτυξης με οδηγό τον πρωτογενή τομέα.

Γράφει ο Απόστολος Σπαθάς. Οικονομολόγος - Αναλυτής

Παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία για να δείξουμε , το πλαίσιο εργασίας στη χώρα μας και η συνολική δομή , όπου άσχετα αν βγαίνουμε από το μνημόνιο ή όχι, τον Αύγουστο του 2018 , θα παραμείνει ως έχει και τα επόμενα έτη. Το ποσοστό ανεργίας είναι 20% και 1.000.000 οι άνεργοι περίπου. Η σχέση εργαζόμενου προς συνταξιούχο είναι 1,4/1 και το 60% των εργαζομένων είναι εκ περιτροπής, ημιαπασχόληση, ωριαίοι κλπ.. Παράλληλα, στην επαρχία «λείπουν» 500.000 θέσεις εργασίας, κυρίως εποχικές βέβαια, πολλά χωράφια είναι ακαλλιέργητα, υπάρχει μεγάλος αριθμός αγροτικών μηχανημάτων σε απραγία ή υπολειτουργούν. Να σημειωθεί πως η χειρωνακτική εργασία είναι μη δημοφιλής στη χώρα μας και οι νέοι κυρίως θέλουν να μετοικίσουν στις πόλεις.

Στον Ευρωπαϊκό χώρο δίνεται βαρύτητα στην Αγροτική Πολιτική και σίγουρα υπάρχουν προγράμματα άλλα σε εξέλιξη και άλλα σε στάδιο υλοποίησης. Το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) έχει χώρο για εφαρμογή πολιτικών. Συνολικά πέντε ταμεία αναμένονται να ενεργοποιηθούν και θα μπει για πρώτη φορά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Τέλος, στην χώρα μας έχουμε τις τράπεζες να δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα πιο δυναμικά, βλ. συμβολαιακή γεωργία, πανεπιστήμια να έχουν την τεχνογνωσία να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν νέους αγρότες, βλ. ενημέρωση για βιολογικές καλλιέργειες από ΑΠΘ που ήδη υλοποιεί, Δήμους και Περιφέρειες να είναι εν δυνάμει ενδιάμεσοι των προγραμμάτων και των ενδιαφερόμενων και τέλος την συμμετοχή ιδιωτών όπου αναλαμβάνουν (συμβολαιακή παραγωγή) το κόστος και την παροχή τεχνογνωσίας για να παραχθούν προϊόντα που θα ελεγχθούν σε κάθε στάδιο εξέλιξης , με μεγάλο περιθώριο κέρδους και χωρίς κεφαλαιακή συμβολή από τους παραγωγούς.

Αφού περιγράψαμε το όλο πλαίσιο και την νομοτελειακή ανάγκη για αλλαγές στην οικονομία μας, η πρόταση που θα εντάσσεται σε ένα Πανεθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι: Η πενταετής εσωτερική μετανάστευση 500.000 ανέργων από τις πόλεις στην επαρχία. Η ένταξη θα γίνεται σταδιακά, θα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά προγράμματα και θα το υλοποιούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Πρώτα θα γίνεται η ενημέρωση και η εκπαίδευση των νέων αγροτών στην πόλη κατοικίας τους, με τη συνδρομή των πανεπιστημίων, των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) και των επιμελητηρίων. Θα γίνονται θεματικές ενότητες ενημέρωσης για νέες καλλιέργειες , νέα προϊόντα, φορολογικά, ενημέρωση για το μικροκλίμα κάθε περιοχής , τα τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα κ.α. . Στην επαρχία θα δημιουργηθεί Τράπεζα Γης που θα καταχωρούν οι ιδιοκτήτες που θέλουν να ενοικιάσουν ή να πουλήσουν τη γη τους και με την αιγίδα του κράτους ( Δήμοι-Περιφέρειες) θα έχουν εισόδημα. Ακόμη και κατοικίες προς πώληση ή ενοικίαση θα καταχωρούνται για τους νέους αγρότες που θα εγκατασταθούν στην επαρχία. Παράλληλα θα γίνει μία δεύτερη Τράπεζα , καταχώρησης των μηχανημάτων και εργαλείων που θα διατίθενται από ολική χρήση έως ωριαία , δλδ πώληση ή μίσθωση, με τη δημιουργία εισοδήματος για τον κάτοχο και ευελιξία με χαμηλό κόστος ή μηδενικό (ένταξη σε πρόγραμμα) για τον νέο αγρότη. Στο ίδιο πρόγραμμα θα εντάσσονται νέες μονάδες τυποποίησης , συσκευασίας και ήπιας μορφής επεξεργασίας, άρα και χαμηλής έντασης κεφαλαίων, για τα προϊόντα που παράγονται. Στην αρχική ενημέρωση θα περιλαμβάνονται και θα πριμοδοτούνται : η δημιουργία ομάδων παραγωγής, οι ΚΟΙΝΟΣΕΠ και των Clusters , ως μοχλός υποκίνησης του πρωτογενή τομέα και του δευτερογενή τομέα, για πλήρη σύμπραξη. Να τονισθεί πως σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος θα συμμετέχουν οι Τράπεζες και οι Ιδιώτες με την συμβολαιακή πολιτική που ήδη έχουν και την τεχνογνωσία τους.

Οι άνεργοι που θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν , θα λάβουν ένα μικρό μέρος επιδότησης και στην συνέχεια με την μετοίκιση-εγκατάσταση στην επαρχία θα λάβουν και την μεγαλύτερη επιδότηση νέου αγρότη, επιδότηση ένταξης με γη και μηχανήματα όπως προαναφέραμε και όλα αυτά με την εποπτεία Δήμων και Περιφερειών για ομαλή εγκατάσταση. Η επιμόρφωση θα συνεχίζεται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευση , τοπικών σεμιναρίων και αποστολή έντυπου υλικού.

Η συγκρότηση ενός τέτοιου Σχεδίου είναι μονόδρομος , ώστε με την ένταξη 500.000 ανέργων στον πρωτογενή τομέα και την εσωτερική μετανάστευση, θα έχουμε προοπτικές δημιουργίας νέων εισοδημάτων, εισφορές στα Ασφαλιστικά Ταμεία μας και ισόρροπη ανάπτυξη επαρχίας και αστικών κέντρων.