"Απολύτως αναγκαία" χαρακτηρίζει την καταχώριση εμπορικών σημάτων με το όνομα "Μακεδονία" ή παράγωγά του το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), που με σημερινή ανακοίνωσή του καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του να
σπεύσουν να δρομολογήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες.


Μάλιστα, η διοίκηση του ΕΒΕΘ γνωστοποιεί ότι επίκειται από πλευράς της η ανάληψη πρωτοβουλίας τεκμηρίωσης των θέσεων των επιχειρήσεων-μελών του επιμελητηρίου, που χρησιμοποιούν τον όρο "Μακεδονία" ή παράγωγά του στα προϊόντα τους, χωρίς ωστόσο να δίδονται περισσότερες πληροφορίες, καθώς θα ακολουθήσουν άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις.

Η διοίκηση του ΕΒΕΘ συνιστά τους επιχειρηματίες-μέλη του επιμελητηρίου να προβούν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την καταχώριση και προστασία των εμπορικών τους σημάτων, σε συνεργασία με τους νομικούς τους παραστάτες, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Παροτρύνει τις επιχειρήσεις-μέλη του να επιλέξουν το κατάλληλο γι' αυτές σύστημα καταχώρισης και κατοχύρωσης σημάτων (εθνικό, ευρωπαϊκό, διεθνές), ανάλογα με τις ανάγκες τους και την περιοχή δραστηριοποίησής τους.

Υπενθυμίζει δε ότι η κατοχύρωση του εθνικού σήματος παρέχει προστασία στο πλαίσιο της ελληνικής επικράτειας, του σήματος της ΕΕ σε όλα τα κράτη-μέλη και του διεθνούς -που προϋποθέτει ότι έχουν αποκτηθεί τα άλλα δύο- και στις άλλες χώρες.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η επωνυμία μιας επιχείρησης και η ονομασία του προϊόντος της αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα. Αν στην πορεία του χρόνου και των συναλλαγών τα στοιχεία αυτά συνδεθούν στη συνείδηση του καταναλωτή με συγκεκριμένη επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή -και το προϊόν της- δεν είναι εντελώς απροστάτευτα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα: η προστασία παρέχεται στον δικαιούχο μόνο στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν.146/1914).

Η προστασία όμως στο πλαίσιο των διατάξεων του αθέμιτου ανταγωνισμού είναι ασθενής και περιορισμένη, παρουσιάζει δε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται από τον δικαιούχο η καθιέρωση της ονομασίας του στις συναλλαγές. Με απλά λόγια, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές έχουν συνδέσει τη συγκεκριμένη ονομασία με την επιχείρηση του δικαιούχου. Εξάλλου, μια τέτοια προστασία παρέχεται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ αντίθετα, η καταχώριση του διακριτικού γνωρίσματος (επωνυμίας επιχείρησης ή ονομασίας προϊόντος) ως εμπορικού σήματος, παρέχει στον δικαιούχο πλήρη προστασία και αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης έναντι όλων. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται στις επιχειρήσεις να σπεύσουν να καταχωρίσουν σήματα με το όνομα "Μακεδονία" και παράγωγά του.