Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) δημιούργησε τη σελίδα www.svakguide.imet.gr, ένα απαραίτητο εργαλείο για όσους, Δήμους, φορείς και ιδιώτες εμπλέκονται στη διαδικασία εκπόνησης και ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας). 


Η χρήση της σελίδας (help desk) είναι ελεύθερη για όλους, ενώ παρέχεται επιπροσθέτως και η δυνατότητα περαιτέρω εξειδικευμένης υποστήριξης, όπου ζητηθεί. 

Οι σύγχρονες πόλεις βρίσκονται μπροστά σε μια τεράστια πρόκληση: αυτή της βιώσιμης κινητικότητας. Της δημιουργίας, δηλαδή, βιώσιμων και προσβάσιμων πόλεων σχεδιασμένων για τους ανθρώπους κι όχι για τα αυτοκίνητα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια,  με καινοτόμο και μακρόπνοο όραμα που θα βασίζεται σε έναν αστικό σχεδιασμό όπου το περπάτημα, το ποδήλατο και οι Δημόσιες Συγκοινωνίες θα βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών των μετακινούμενων και όπου οι αποφάσεις σχεδιασμού θα προέρχονται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων.
Το Πράσινο Ταμείο χρηματοδότησε τους Ελληνικούς Δήμους για την υλοποίηση ΣΒΑΚ (Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), με στόχο να υλοποιηθούν Σχέδια βάσει των ευρωπαϊκών μεθοδολογιών όπως αυτά προσαρμόστηκαν από το σχετικό ελληνικό πλαίσιο εκπόνησης ΣΒΑΚ- το οποίο συνέθεσε σχετική ομάδα εργασία με πρωτοβουλία του Υπουργείου Μεταφορών - τα οποία θα  ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων που τις υποβάλλουν.
Για να προκύψουν όμως αποτελεσματικά ΣΒΑΚ και για να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες ένταξης των έργων που αυτά θα προτείνουν προς χρηματοδότηση, είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη τεχνογνωσία κατά την εκπόνησή τους. Ωστόσο ελάχιστοι Δήμοι ή Φορείς στην Ελλάδα διαθέτουν αυτή την τεχνογνωσία.
Αυτή την ανάγκη διέγνωσε το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ κι προσπαθεί να την καλύψει με την ιστοσελίδα που δημιούργησε www.svakguide.imet.gr, στην οποία μπορεί ΕΛΕΥΘΕΡΑ να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Στον ιστότοπο αναλύονται μεθοδικά και λεπτομερώς τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ, δίνονται τα βασικά αρχεία για την έναρξη υλοποίησης του ενώ λειτουργεί σαν πλατφόρμα επικοινωνίας με κάθε ενδιαφερόμενο και προσβλέπει στην ορθή μεθοδολογική προσέγγιση και στη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων (δεδομένα, ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδοτικά πακέτα).  Ταυτόχρονα, το ΙΜΕΤ μπορεί να παράσχει επιπλέον εξειδικευμένη υποστήριξη στους Δήμους και Φορείς για την εκπόνηση και υποβολή ΣΒΑΚ, εφόσον ζητηθεί.
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
·       Διαθέτει Τμήμα εξειδικευμένο σε θέματα βιώσιμου σχεδιασμού αστικών συστημάτων μεταφορών
·       Συνεργάστηκε με το Πράσινο Ταμείο και συνέθεσε τη μεθοδολογία με την οποία υπολογίστηκε η χρηματοδότηση των ελληνικών Δήμων για τα ΣΒΑΚ
·        Απασχολεί ερευνητές που συμμετείχαν στη διυπουργική επιτροπή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη δημιουργία Εθνικού κατευθυντήριου πλαισίου υλοποίησης ΣΒΑΚ
·       Αποτελεί συντονιστεί του έργου REFORM το οποίο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθεί να κατευθύνει και να επιμορφώσει τους Δήμους που υπάγονται στην Περιφέρεια για την ορθή υλοποίηση των Σχεδίων τους με στόχο τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού – Περιφερειακού Σχεδιασμού που θα βασίζεται στα αποτελέσματα τους.
·       Συνεργάζεται και καθοδηγεί ήδη τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Παύλου Μελά στην υλοποίηση των ΣΒΑΚ τους.
·       Γνωρίζει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της προσαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου – οδηγίες ELTIS – στα ελληνικά δεδομένα
·       Γνωρίζει από πρώτο χέρι τις ανάγκες των Δήμων και Φορέων, μέσω της προσωπικής επαφής με εκπροσώπους τους σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων
Ο ιστότοπος  www.svakguide.imet.gr, είναι μια ζωντανή πλατφόρμα επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς το υλικό και οι πληροφορίες που παρέχει  ανανεώνονται  και εμπλουτίζονται συνεχώς, σύμφωνα με τις πραγματικές επαφές με τους εμπλεκομένους και τις τελευταίες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.  
Με τον τρόπο αυτό οι Δήμοι και Φορείς αποκτούν ένα μοναδικό, ισχυρό και ΔΩΡΕΑΝ σύμμαχο στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν τη βελτίωση των συνθηκών κινητικότητας και της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις Περιφέρειες της χώρας.