Πρόστιμο μαμούθ στην Γκούγκλ από την Κομισιόν!


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.34 δισ. EUR στη Google για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. 


Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, από το 2011, η Google έχει επιβάλει παράνομους περιορισμούς σε κατασκευαστές συσκευών Android και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, με σκοπό να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της στη γενική διαδικτυακή αναζήτηση.

Η Google πρέπει πλέον να θέσει οριστικά τέλος σε αυτήν την πρακτική εντός 90 ημερών, ειδάλλως θα της επιβληθούν χρηματικές ποινές ύψους έως και 5 % του μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google.

Η Επίτροπος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Πάνω από τη μισή παγκόσμια κίνηση στο διαδίκτυο πραγματοποιείται σήμερα μέσω κινητού διαδικτύου. Το κινητό διαδίκτυο έχει αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Η συγκεκριμένη υπόθεσή μας αφορά τρία είδη νομικών περιορισμών που έχει επιβάλει η Google σε κατασκευαστές συσκευών Android και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων προκειμένου να διασφαλίζει ότι η κίνηση στις συσκευές Android κατευθύνεται προς τη μηχανή αναζήτησης της Google. Με τον τρόπο αυτό, η Google έχει χρησιμοποιήσει το Android ως όχημα για να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της μηχανής αναζήτησής της. Οι πρακτικές αυτές έχουν στερήσει από τους ανταγωνιστές την ευκαιρία να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση. Έχουν στερήσει από τους ευρωπαίους καταναλωτές τα οφέλη του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον σημαντικό τομέα των κινητών επικοινωνιών. Οι πρακτικές αυτές είναι παράνομες βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.»

Ειδικότερα, η Google:

  • έχει απαιτήσει από τους κατασκευαστές να προεγκαθιστούν την εφαρμογή Google Search και την εφαρμογή φυλλομετρητή (Chrome), ως όρο για την παραχώρηση άδειας χρήσης του καταστήματος εφαρμογών της Google (του Play Store)·
  • κατέβαλε ποσά σε ορισμένους μεγάλους κατασκευαστές και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, υπό τον όρο να προεγκαθιστούν αποκλειστικά την εφαρμογή Google Search στις συσκευές τους· και
  • απέτρεψε τους κατασκευαστές που επιθυμούσαν να προεγκαταστήσουν εφαρμογές της Google από το να πωλήσουν έστω και μία μόνο έξυπνη συσκευή κινητής επικοινωνίας που λειτουργεί με εναλλακτικές εκδόσεις του Android μη εγκεκριμένες από τη Google [τις λεγόμενες «fork εκδόσεις Android» (ανεξάρτητες παράλληλες εκδόσεις)].


Στρατηγική της Google και το πεδίο της έρευνας της Επιτροπής

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Google προέρχεται από το εμβληματικό προϊόν της, τη μηχανή αναζήτησης Google. Ήδη από νωρίς, η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι η μετάβαση από τους υπολογιστές γραφείου στο κινητό διαδίκτυο, η οποία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2000, θα σηματοδοτούσε μια θεμελιώδη αλλαγή για την εφαρμογή Google Search. Για αυτόν τον λόγο, η Google κατέστρωσε μια στρατηγική ώστε να προετοιμαστεί για αυτήν τη μετάβαση και να βεβαιωθεί ότι οι χρήστες θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Google Search και στις κινητές συσκευές τους.

Το 2005, η Google εξαγόρασε τον αρχικό προγραμματιστή του λειτουργικού συστήματος Android για κινητές συσκευές και, έκτοτε, εξακολουθεί να αναπτύσσει το λογισμικό Android. Σήμερα, περίπου το 80 % των έξυπνων κινητών συσκευών στην Ευρώπη, και παγκοσμίως, λειτουργούν με Android.

Η απόφαση της Επιτροπής αφορά τρία συγκεκριμένα είδη συμβατικών περιορισμών που έχει επιβάλει η Google σε κατασκευαστές συσκευών και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών. Αυτοί οι περιορισμοί έδωσαν στη Google τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Android ως όχημα για να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της μηχανής αναζήτησής της. Με άλλα λόγια, η απόφαση της Επιτροπής δεν ασχολείται με το μοντέλο ανοικτής πηγής ούτε με το λειτουργικό σύστημα Android καθαυτό.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η Google κατέχει δεσπόζουσα θέση στις αγορές των υπηρεσιών γενικής διαδικτυακής αναζήτησης, των λειτουργικών συστημάτων για έξυπνες κινητές συσκευές για τα οποία είναι δυνατό να παρέχεται άδεια χρήσης και των καταστημάτων εφαρμογών (app stores) για το λειτουργικό σύστημα Android για κινητές συσκευές.

Ποιες είναι οι "παράνομες" δεσμεύσεις


Η απόφαση της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Google έχει επιβάλει παράνομη δέσμευση σε δύο περιπτώσεις:

         Πρώτον, η επιβολή δέσμευσης για την εφαρμογή Google Search. Ως αποτέλεσμα, η Google έχει εξασφαλίσει την προεγκατάσταση της εφαρμογής της Google Search ουσιαστικά σε όλες τις συσκευές Android που πωλούνται στον ΕΟΧ. Οι εφαρμογές αναζήτησης αποτελούν σημαντικό σημείο εισόδου για αναζητήσεις σε κινητές συσκευές. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εν λόγω συμπεριφορά επιβολής δέσμευσης είναι παράνομη το 2011, ημερομηνία κατά την οποία η Google απέκτησε δεσπόζουσα θέση στην αγορά καταστημάτων εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android για κινητές συσκευές.
         Δεύτερον, η επιβολή δέσμευσης για τον φυλλομετρητή Google Chrome. Ως αποτέλεσμα, η Google έχει εξασφαλίσει την προεγκατάσταση του φυλλομετρητή της για κινητές συσκευές ουσιαστικά σε όλες τις συσκευές Android που πωλούνται στον ΕΟΧ. Οι φυλλομετρητές αποτελούν επίσης σημαντικό σημείο εισόδου για τις αναζητήσεις σε κινητές συσκευές, ενώ η εφαρμογή Google Search αποτελεί την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης στον Google Chrome. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εν λόγω συμπεριφορά επιβολής δέσμευσης είναι παράνομη το 2012, ημερομηνία από την οποία η Google συμπεριέλαβε τον φυλλομετρητή Chrome στη δέσμη εφαρμογών της.
Η προεγκατάσταση είναι δυνατό να προκαλέσει προσκόλληση στην υπάρχουσα κατάσταση. Οι χρήστες που έχουν προεγκατεστημένες εφαρμογές αναζήτησης και φυλλομετρητή στις συσκευές τους είναι πιθανό να προσκολληθούν στις εν λόγω εφαρμογές. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή, η εφαρμογή Google Search χρησιμοποιείται σταθερά περισσότερο σε συσκευές Android, στις οποίες έχει προεγκατασταθεί, σε σχέση με τις συσκευές Windows Mobile, στις οποίες οι χρήστες πρέπει να την τηλεφορτώσουν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει επίσης ότι οι χρήστες δεν τηλεφορτώνουν ανταγωνιστικές εφαρμογές σε βαθμό τέτοιο ώστε να είναι δυνατό να αντισταθμίζεται το σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα που αποκομίζεται μέσω της προεγκατάστασης. Για παράδειγμα, το 2016:


  •          στις συσκευές Android (στις οποίες είναι προεγκατεστημένες οι εφαρμογές Google Search και Chrome), περισσότερο από το 95 % όλων των αναζητήσεων έγιναν μέσω Google Search. και
  •          στις συσκευές Windows (στις οποίες δεν είναι προεγκατεστημένες οι εφαρμογές Google Search και Chrome), λιγότερο από το 25 % όλων των αναζητήσεων έγιναν μέσω Google Search. Περισσότερες από το 75 % των αναζητήσεων έγιναν μέσω της μηχανής αναζήτησης Bing της Microsoft, η οποία είναι προεγκατεστημένη σε συσκευές Windows Mobile.

Ως εκ τούτου, με την πρακτική της αυτή, η Google έχει μειώσει τα κίνητρα των κατασκευαστών να προεγκαθιστούν ανταγωνιστικές εφαρμογές αναζήτησης και φυλλομετρητή, καθώς και τα κίνητρα των χρηστών να τηλεφορτώνουν τις εφαρμογές αυτές. Η κατάσταση αυτή μείωσε την ικανότητα των ανταγωνιστών να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τη Google.

Σχόλια