Με παρωχημένα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, γνωμοδότησε η Eurostat ότι ο ΕΔΟΕΑΠ, ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικούρησης, Ασφάλισης και Περίθαλψης (το ταμείο των εργαζόμενων στα ΜΜΕ), πρέπει να ενταχθεί στον Τομέα Γενικής Κυβέρνησης!


Αυτό υπογραμμίζουν, σε ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε κοινή ερώτηση για τον Φορέα Επικουρικής Σύνταξης, Υγείας και Πρόνοιας των εργαζομένων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης (ΕΔΟΕΑΠ)

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Η Eurostat, κατόπιν ερωτήματος της ΕΛΣΤΑΤ, κατέληξε στο συμπέρασμα (Ref.Ares[2018]2256751-27-4-2018) ότι ο φορέας επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας των εργαζομένων στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης (ΕΔΟΕΑ Π) θα πρέπει να ταξινομηθεί στον Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Τα στοιχεία που αξιολόγησε η Eurostat είναι παρωχημένα. Και αυτό γιατί της διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές στοιχεία έως το έτος 2016 όταν τα έσοδα του αγγελιοσήμου (20% επί της διαφήμισης) ίσχυαν.

Ο συγκεκριμένος πόρος καταργήθηκε στις 16/9/2016 με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016. Πλέον, σύμφωνα με τον νόμο 4498/2017 τα έσοδα του ΕΔΟΕΑΠ είναι εισφορές εργοδοτών/εργαζομένων οι οποίες συμφωνήθηκαν πριν  τι&sig maf; νομοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την εισφορά 2% επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων ΜΜΕ. η οποία επίσης συμφωνήθηκε ως εργοδοτική εισφορά. Αυτό όμως δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η έκτακτη αυτή, άπαξ εμφανισθείσα κατάσταση, θα επαναληφθεί στο μέλλον.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Τί προτίθεται να πράξει ώστε να αλλάξει αυτή η εσφαλμένη έκφραση γνώμης της Eurostat;».

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, με βάση τα νέα στοιχεία, ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έπρεπε να ενταχθεί στον Τομέα Γενικής Κυβέρνησης, κάτι που δεν ήταν προς το οικονομικό συμφέρον του Οργανισμού.