Μαθαίνουν να αγαπούν τη χημεία μέσα από εντυπωσιακά πειράματα τα παιδιά του 1ου Γυμνασίου Θέρμης.


Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη πειραμάτων της ομάδας ReAcTiON συμμετείχαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Θέρμης την Τετάρτη16 Μαΐου μετά από πρόταση της Αντιδημαρχίας Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Θέρμης.

Στόχος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Παιδείας Στέλιο Αποστόλου, είναι να γνωρίσουν να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν τα παιδιά την επιστήμη της χημείας. μέσα από ένα πρόγραμμα πειραμάτων.

Οι δράσεις έχουν διάρκεια περίπου μία ώρα και είναι πάντα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κοινού, δηλαδή το ηλικιακό εύρος και το επίπεδο κατανόησης των παιδιών. Η ReAcTiON είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών Χημείας του ΑΠΘ. Σ

Στόχος της ομάδας είναι η σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και η διεξαγωγή επιστημονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν και υπηρετούν τη Χημεία ως επιστήμη.