Για πρώτη φορά εκπαιδεύονται υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος ELFO, μιας διακρατικής πρωτοβουλίας για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής.
Ενισχύοντας τον θεσμό  οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς αλλά  και οι  επαγγελματίες που ασχολούνται με την αναδοχή και επιτροπεία ανηλίκων  καθώς και το προσωπικό των Ιδρυμάτων συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Αντιπεριφέρεια Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με την «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων».
   Η πρώτη συνάντηση των υποψηφίων αναδόχων γονέων θα πραγματοποιηθεί στις  21 και 28 Ιανουαρίου καθώς και στις 4 Φεβρουαρίου 2018  στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της Άρσις. Στο σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Ανάδοχων Γονέων  θα εκπαιδευτούνε  30 άτομα. Σκοπός του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της παιδικής προστασίας μέσω της ενδυνάμωσης και της προώθησης των θεσμών της αναδοχής και της επιτροπείας ανηλίκων.
«Στόχος του προγράμματος είναι σε συνεργασία με τα ιδρύματα να υλοποιηθεί ο αποιδρυματισμός  ώστε να δοθούν τα παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Η διαδικασία ξεκινάει με την αίτηση από τους υποψηφίους ανάδοχους γονείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .Στην συνέχεια γίνεται η έρευνα από την Κοινωνική υπηρεσία για την καταλληλόλητα των προσώπων .Ακολουθεί  η εκπαίδευση τους, η οποία βοηθάει, στην σωστή λειτουργική σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον ανάδοχο γονέα και προβλέπετε να λειτουργήσει  μετά  την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για την αναδοχή» Τόνισε ο Κοινωνικός Λειτουργός  Τέγος Φώτης,από το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας.
Τα σεμινάριο περιλαμβάνει:
· ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο της αναδοχής και της επιτροπείας ανηλίκων
· συζήτηση με ειδικούς επαγγελματίες για όλη τη διαδικασία της αναδοχής τόσο τη θεσμική όσο και την ψυχοκοινωνική της διάσταση
· βιωματική εκπαίδευση για την οικοδόμηση μιας λειτουργικής σχέσης του παιδιού με τον ανάδοχο γονέα
· ενημέρωση από πολίτες που είναι ανάδοχοι γονείς.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει το θεσμό της αναδοχής και θέλει να δημιουργήσει ένα σταθερό δίκτυο με τα ιδρύματα ώστε να προχωρά ομοιογενώς η υλοποίηση των αναδοχών. Θέλουμε  να τηρούνται  όλες οι προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία και ενδυνάμωση του θεσμού». Ανέφερε ο κοινωνικός λειτουργός της Περιφέρειας.
Οι εταίροι που συμμετέχουν στην δράση είναι οι: DCIDefence for Children (Ιταλία), Pulse Foundation (Βουλγαρία), CESIS (Πορτογαλία) και DCI-Defence for Children Spain (Ισπανία), και υποστηρίζονται σε κάθε μια από αυτές τις χώρες, από έναν δημόσιο φορέα:
Περιφερειακή Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας Pernik (Βουλγαρία) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) Δήμος της Γένοβας (Ιταλία) Εθνική Επιτροπή Προώθησης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών (Πορτογαλία) Περιφερειακές υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (Ισπανία)
Το πρόγραμμα ELFO θα υλοποιήσει τις δράσεις του από τον Δεκέμβρη του 2016 μέχρι τον Νοέμβρη του 2018.
                                                                                                                  Χριστίνα Αβδελά