Εισαγγελική έρευνα διενεργείται, στη Θεσσαλονίκη, από Πταισματοδίκη, με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας Πρωτοδικών, καθώς το πρώην ΤΣΑΥ (και νυν Τομέας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ) δεν αποδίδει ως αχρεωστήτως κατβληθέντα, ποσά σε οδοντιάτρους.


Αφορμή για την έρευνα στάθηκε μήνυση που κατατέθηκε στην εισαγγελία, στις 15 Δεκεμβρίου, από τον πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιο Δεβλιώτη. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΟΣΘ κλήθηκε και κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας, στον Πταισματοδίκη.

Στη μήνυσή τους οι οδοντίατροι επικαλούνται το νόμο 4331/2015, σύμφωνα με τον οποίο οι ασφαλισμένοι στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (σε όλους τους κλάδους του και στο πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο από 1-1-1993 και εφεξής, μπορούσαν να επιλέξουν με αίτησή τους την κατάταξη τους μία εκ των δύο κατώτερων της υποχρεωτικής ασφαλιστικών κατηγοριών που προβλέπονται από τα προεδρικά διατάγματα 124/1993, 126/1993 και 125/1993 και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι 31-12-2016.  Αυτό επέλεξαν αρκετοί οδοντίατροι, όμως, με μεταγενέστερη διάταξη ορίσθηκε ότι «οι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν.4331/2015 (Α' 69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους».

Ακολούθησε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «η διοίκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεούται να ανακαλέσει άμεσα όσες διοικητικές πράξεις εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 39 του Ν. 4331/2015».

Το αποτέλεσμα ήταν οι ασφαλισμένοι όλων των κλάδων του Ε.Τ.Α.Α. (πλην του Τομέα Υγειονομικών-πρώην Τ.Σ.Α.Υ.) που είχαν υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του Άρθρου 39 του Ν. 4331/2015, να συνεχίσουν να καταβάλουν τις χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές της χαμηλότερης κατηγορίας, ταυτόχρονα δε, συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν, τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά.

Αυτό δεν έγινε με τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΣΑΥ. Στη μήνυσή τους οι οδοντίατροι υποστηρίζουν ότι ο Τομέας ασφάλισης Υγειονομικών του Τ.Σ.Α.Υ. «όλως παράνομα και καταχρηστικά δεν έχει πράξει τούτο μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν έχει επιστρέψει, ούτε έχει συμψηφίσει τα αχρεωστήτως επιπλέον καταβληθέντα χρηματικά ποσά, που είχαν καταβληθεί μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αφορούσαν χρέωση ασφαλιστικών εισφορών ανώτερης κατηγορίας από αυτήν που είχαν υπαχθεί. Αντιθέτως, εστάλησαν έντυπα των εισφορών με ολόκληρες τις χρεώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ Εξαμήνου 2016, χωρίς δηλαδή να έχει συντελεσθεί ο οφειλόμενος συμψηφισμός, ο οποίος αφορά χρηματικό ποσό περίπου 2.400 ευρώ ανά ασφαλισμένο Οδοντίατρο».

Με τη μήνυσή τους ζητούν να επιστραφούν τα ποσά, όπως έγινε και με άλλους ασφαλισμένους.


«Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα προς όφελος όχι μόνο των οδοντιάτρων, αλλά και των υπολοίπων επιστημονικών κλάδων της χώρας. Βλέποντας τα τελευταία χρόνια τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα να βάλλονται ανεπανόρθωτα, τους συναδέλφους μας να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στο επάγγελμα και τους πολίτες να υποφέρουν υπό το αβάσταχτο βάρος της οικονομικής ανέχειας, η Ελληνική κυβέρνηση το ελάχιστο που θα μπορούσε να πράξει, θα ήταν να βοηθήσει την κατάσταση και όχι να ψηφίζει διατάξεις που βάζουν ταφόπλακα στο επάγγελμα και στην Οικονομία εν γένει» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Δεβλιώτης.