Τη θέση του ότι όσο παραμένει αρνητικό το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών των επιχειρήσεων, τόσο θα συνεχίζεται η κρίση στην αγορά της Θεσσαλονίκης, διατυπώνει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της πόλης (ΕΕΘ), Μιχάλης Ζοιρπίδης, σε σημερινή ανακοίνωση.


Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του γενικού εμπορικού μητρώου του ΕΕΘ, στη διάρκεια του 2017 ιδρύθηκαν 2.408 επιχειρήσεις ενώ διαγράφηκαν 2.590. Οι περισσότερες εγγραφές και διαγραφές αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις (1.513 εγγραφές και 2.128 διαγραφές, ακολουθούν οι ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (301 εγγραφές έναντι 50 διαγραφών) και οι ομόρρυθμες εταιρείες (287 εγγραφές και 265 διαγραφές). Το ΕΕΘ υπενθυμίζει ότι στη διάρκεια του 2016 είχαν καταγραφεί 2.417 εγγραφές και 2.896 διαγραφές.

«Δυστυχώς, το ισοζύγιο είναι αρνητικό από τον Μάρτιο του 2010, κάτι που δείχνει το μέγεθος της κρίσης που περνά ο κλάδος μας. Είναι εξαιρετικά μεγάλο το χρονικό διάστημα της κρίσης» υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης προσθέτοντας: «Υπερφορολόγηση και λιτότητα, οδήγησαν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε δεινή κατάσταση».