Αναφορές κατά δικαστών υπέβαλε  ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος στον υπουργό Δικαιοσύνης, στην Επιθεώρηση Δικαστηρίων Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης και στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. 


Προηγήθηκαν έγγραφες  καταγγελίες  δανειοληπτών -μελών του Συλλόγου για   αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων που δεν εξετάζουν καταχρηστικούς όρους των τραπεζικών  συμβάσεων και δεν εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία. 

Η πρώτη αναφορά έχει σχέση με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης του στις αρχές του έτους, απέρριψε  την αίτηση ανακοπής δανειολήπτη κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε το 2014. Ο δικαστής που δίκασε ανακοπή καταγγέλλεται ότι  δεν έλαβε υπόψη τους κανόνες ουσιαστικού - δικονομικού και κοινοτικού δικαίου καθώς επίσης και κοινοτικές οδηγίες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής ελληνικής έννομης τάξης, υποβάλλοντας τον πολίτη- δανειολήπτη σε οικονομική ταλαιπωρία ξοδεύοντας χρηματικά ποσά ενώ βρίσκεται σε αδυναμία πληρωμής.

Δεν έλαβε υπόψη τον παράνομο εκτοκισμό με το τοκοτέχνασμα της χρήσης χρονικής βάσης ημερολογιακού έτους 360 αντί 365 ημερών .Δεν έλαβε υπόψη  τις κοινοτικές οδηγίες και την  απόφαση  του Αρείου Πάγου, όπου αναγνωρίστηκε ότι η χρήση χρονολογικής βάσης ημερολογιακού έτους 360 ημερών στους υπολογισμούς τόκων δανειακών συμβάσεων αντί 365 που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τόκων και των καταθέσεων της ίδιας τράπεζας, έχει ως αποτέλεσμα το νόμιμα οφειλόμενο ποσό τόκων να έχει αθέμιτα προσαυξηθεί και επιβαρυνθεί με τόκους πέραν των νομίμων.

Η δεύτερη αναφορά σχετίζεται με την  έκδοση διαταγής πληρωμής, το 2014,  και την απόρριψη της ανακοπής , εντός 2017, από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης .Καταγγέλλονται οι  δύο δικαστές που εξέδωσαν τις εν λόγω αποφάσεις  επειδή δεν έλαβαν υπόψη κατά την ενάσκηση  του λειτουργήματός τους,  τους κανόνες ουσιαστικού -  δικονομικού και κοινοτικού δικαίου καθώς επίσης και κοινοτικές οδηγίες  που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα  της εσωτερικής ελληνικής έννομης τάξης.

Και σ΄αυτές τις περιπτώσεις δεν  έλαβαν υπόψη τον ίδιο καταχρηστικό όρο που η τράπεζα υπολογίζει τους τόκους με 360 ημέρες αντί 365 ημερών , με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ο δανειολήπτης με επιπλέον ποσοστό επί του επιτοκίου για κάθε ημέρα του χρόνου.

"Τα ελληνικά δικαστήρια οφείλουν να εφαρμόσουν την οδηγία 93/13 ΕΟΚ βάσει της οποίας όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με την πάγια νομολογία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, τα εθνικά δικαστήρια  οφείλουν να αποτιμούν αυτεπαγγέλτως (με δική τους πρωτοβουλία)  πόσο οι τυποποιημένες ρήτρες συμβάσεων είναι δίκαιες και να κηρύττουν άκυρες όσες είναι καταχρηστικές, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό τους καταναλωτές – πολίτες. Αυτό που ζητούμε είναι να υπάρχει Δικαιοσύνη για όλους. Γιατί οι πολίτες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά έχουν και δικαιώματα" δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών - Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς.