Με διπλές εισφορές 11% θα επιβαρυνθούν 200.000 αυταπασχολούμενοι από τις αρχές του 2018. 


Στόχος αυτών των εισφορών είναι η είσπραξη συνολικά 384 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ (ΕΤΕΑΕΠ).

Οι εισφορές αυτές θα αφορούν τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ και θα επιβληθούν επί του καθαρού εισοδήματος που δήλωσαν οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες (κυρίως γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι) για το 2016.

Επειδή, όμως, δεν επιβλήθηκαν από 1.1.2017, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου,  θα επιβληθούν από το 2018 και, μάλιστα, εις διπλούν.

Και αυτό γιατί οι εν λόγω επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλλουν από το επόμενο έτος όχι μόνο τις τρέχουσες εισφορές για το επικουρικό και το εφάπαξ, αλλά  τις αναδρομικές για τους ίδιους κλάδους ασφάλισης.

Δηλαδή η συνολική επιβάρυνση τους για επικουρικό –εφάπαξ θα φτάσει το 22% του καθαρού εισοδήματος για το 2016 (11% για το 2017 συν 11% για το 2018).