Στις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής του, το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) του Δήμου Θεσσαλονίκης , έχει δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης της στάθμευσης στην πόλη.

Στόχος του Δήμου είναι να μπουν σαφείς κανόνες στάθμευσης επι των οδών που εφαρμόζεται το ΣΕΣ και σκοπός είναι μέσα από την περίοδο πιλοτικής λειτουργία του Συστήματος να γίνει η εξοικείωση των πολιτών και ειδικά των μόνιμων κατοίκων, με τα νέα δεδομένα.

Οι μόνιμοι κάτοικοι, που αποτελούν και το κυρίαρχο μέλημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους, είτε μέσα από την ηλεκτρονική φόρμα στο thesi.gr είτε και με Φυσικό Φάκελο στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ώστε να αποκτήσουν την κάρτα μονίμου κατοίκου. Μόνο με αυτή θα μπορούν από την 1η Ιανουαρίου 2018 να κατοχυρώσουν και να σταθμεύουν νόμιμα και δωρεάν σε μπλε διαγραμμισμένες θέσεις, κοντά στη μόνιμη κατοικία τους.

Ήδη μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί  παραπάνω από 2.000 αιτήσεις και η διαδικασία συνεχίζεται. Το ίδιο και η αξιολόγηση και η έγκριση ή μη των καρτών.

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος για την απόκτηση κάρτας μόνιμου κατοίκου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες έχουν συγκεντρώσει τις 15 συχνότερες ερωτήσεις και απορίες των πολιτών, τις οποίες υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες είτε στους αρμόδιους του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε στην ιστοσελίδα του THESi, είτε στη σελίδα του στο Facebook.

1. Υπάρχουν περισσότερα από ένα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα στην οικογένεια, μπορώ να προμηθευτώ κάρτα μόνιμου για όλα ;

Όχι. Για κάθε κατοικία αντιστοιχεί μια θέση μόνιμου κατοίκου, κι αυτό διασταυρώνεται από τον αριθμό παροχής ρεύματος.

2.Μπορώ να χρησιμοποιήσω ΙΧ το οποίο δεν είναι στο όνομα μου;
Όχι, θα χρειαστεί να γίνει απαραίτητα μεταβίβαση έστω και μικρού ποσοστού ώστε να φαίνεται το όνομα του μονίμου κατοίκου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.


3.Το αυτοκίνητο παραχωρείται με υπεύθυνη δήλωση από γονέα σε παιδί;
Όχι. Το αυτοκίνητο δεν παραχωρείται. Μπορεί μόνο να μεταβιβαστεί έστω και σε ένα μικρό ποσοστό(π.χ. 10%).

4.Είναι υποχρεωτικό να είναι το ακίνητο, το όχημα και το δίπλωμα οδήγησης στο όνομα του αιτούντα για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών;
Ναι. Εξαιρούνται οι σύζυγοι για τους οποίους μπορεί να είναι για παράδειγμα στον έναν η άδεια οδήγησης και στον άλλο η άδεια κυκλοφορίας.

5.Όταν το δίπλωμα οδήγησης δεν είναι σε ισχύ μπορώ να υποβάλλω αντί αυτού βεβαίωση κατάθεσης στη Διεύθυνση συγκοινωνιών;
Όχι. Η βεβαίωση κατάθεσης δεν επέχει θέση άδειας και κατά συνέπεια δεν γίνεται δεκτή.

6.Εάν αλλάξω διεύθυνση κατοικίας τι χαρτιά χρειάζονται;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: το Ε1 με καταγεγραμμένη την παλιά διεύθυνση, το μισθωτήριο (εφόσον ενοικιάζεται) και αλλαγή στοιχείων στην εφορία ως προς τη διεύθυνση, για να δηλωθεί η καινούργια μόνιμη κατοικία.

7.Στη περίπτωση που έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο τί δικαιολογητικά πρέπει να φέρω;
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει το παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (με το γνήσιο της υπογραφής του) του ακινήτου στην οποία να δηλώνει την παράταση του μισθώματος για το έτος 2018 ή την ανανέωση του συμβολαίου.

8.Εάν το Ε9 είναι παλιό (χειρόγραφο);
Το Ε9 πρέπει να είναι θεωρημένο από την εφορία σε διαφορετική περίπτωση μπορεί ο αιτών/ούσα να προσκομίσει πρόσφατο ΕΝΦΙΑ.

9.Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της οικίας από γονιό σε παιδί τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: Ε1 του τέκνου, Ε9 του γονέα, Ε2 του γονέα, καθώς και το σύνολο των λοιπών δικαιολογητικών που αναγράφονται στην αίτηση υποβολής.

10.Είναι απαραίτητο ο λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ρεύματος να είναι στο όνομα μου;
Όχι, αλλά ο αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να συμφωνεί με αυτόν στο έντυπο Ε1 και έντυπο Ε9. Ο λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε όνομα. Λαμβάνεται υπόψη μόνο ο αριθμός παροχής.


11.Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από τρίτους;
Ναι.

12.Αν αλλάξω ταυτότητα χρειάζεται να κάνω κάτι;
Πρέπει να δηλωθεί η αλλαγή στην εφορία.

13.Τα φορτηγά μπορούν να πάρουν κάρτα μονίμου κατοίκου;
Όχι. Δεν προβλέπεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

14.Τα ΙΧ με ξένες πινακίδες μπορούν να πάρουν κάρτα μονίμου κατοίκου;
Δεν προβλέπεται η απόκτηση κάρτας μονίμου κατοίκου από ΙΧ με ξένες πινακίδες, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

15.Όταν το δίπλωμα οδήγησης είναι ξένο γίνεται δεκτό στα δικαιολογητικά κατάθεσης;
Μόνο τα διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται δεκτά.

Βρήκες, πάρκαρες, έφυγες… Έξυπνα!
Η Θεσσαλονίκη βρίσκει THESi.

Λίγα λόγια για το THESi.

Το συγκεκριμένο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης αποτελεί την πιο προηγμένη και ολοκληρωμένη τεχνολογικά λύση στην Ευρώπη με online διασύνδεση λειτουργιών - υπηρεσιών - ελέγχου - πληροφόρησης κοινού.  Είναι φιλικό προς το χρήστη, πλήρως ηλεκτρονικό (δεν απαιτεί χρήση χαρτιού), με πολλές επιλογές στον τρόπο στάθμευσης (μέσω φωνητικής κλήσης, sms, internet, app, pos) και πολλές δυνατότητες πληρωμής, ενώ επιτρέπει τη χρέωση ανά λεπτό στάθμευσης, με τη χρήση τηλέφωνου (κλήση, sms, app).