Το φαινόμενο της κόκκινης παλίρροιας εμφανίστηκε και πάλι στον Θερμαϊκό κόλπο. Αρκετοί πολίτες σήμερα είδαν τις κοκκινωπές κηλίδες, ενώ περπατούσαν στην παλιά παραλία, από το ύψος της Αγ. Σοφίας έως την Αριστοτέλους.


Η λεγόμενη «κόκκινη παλίρροια» είναι φυσικό φαινόμενο, το οποίο όμως επιδεινώνεται από τα αστικά λύματα και τα λιπάσματα που καταλήγουν στον κόλπο του Θερμαϊκού, όπου τα νερά αργούν να ανανεωθούν.