Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς και να φιλοξενήσει έναν ομογενή ακαδημαϊκό από τον Καναδά. 


O ομογενής ακαδημαϊκός θα απασχοληθεί σε πρόγραμμα ερευνητικής συνεργασίας, που θα αφορά ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο θα καταγράφει τις κλινικές επιπτώσεις του θηλασμού στη μητέρα και στο βρέφος, καθώς και τα οικονομικά οφέλη και κόστη για το σύστημα υγείας και την οικογένεια.

Μεταξύ των στόχων του προγράμματος είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών ικανοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού και των μεταπτυχιακών φοιτητών, σχετικά με τη χρήση της μοντελοποίησης αποφάσεων στη φροντίδα υγείας. Επίσης, θα ενδυναμώσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, καθώς θα του προσφέρει και μια διεθνή προοπτική.

Το πρόγραμμα ερευνητικής συνεργασίας θα αρχίσει αύριο, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2017, υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Βασίλειου Αλετρά, ο οποίος θα συνεργαστεί μαζί με τον δρ. Πέτρο Πεχλιβάνογλου, Επισκέπτη του Ερευνητικού Ινστιτούτου «Hospital for Sick Children», στο Τορόντο του Καναδά.

Το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αναστροφή της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) από την Ελλάδα και να αναπτύξει μακροπρόθεσμες, αμοιβαία ωφέλιμες συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ξεκινώντας για πρώτη φορά το 2016, το πρόγραμμα υποτροφιών τελεί υπό τη διαχείριση του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης και βρίσκεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fullbright στην Ελλάδα, ενώ χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.