Από τις 15 Νοεμβρίου θα εφαρμόσει, ο ΟΑΣΘ, την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, για να καταργηθεί το... χαράτσι των 0,10 €, που πληρώνει κάποιος επιπλέον της αξίας του εισιτηρίου, όταν αυτό εκδίδεται από τα μηχανήματα των λεωφορείων.

Ως τώρα, όποιος προμηθεύονταν εισιτήριο μιας διαδρομής από τα σημεία διανομής, πλήρωνε 1 € για το κανονικό εισιτήριο και 0,50 € για το μειωμένο. Στα μηχανήματα των λεωφορείων πλήρωνε, αντίστοιχα, 1,10 € και 0,60 €. Από τις 15 Νοεμβρίου οι τιμές εξισώνονται.
Ειδικότερα από την 15η Νοεμβρίου 2017:
Α. Οι επιβάτες δύνανται να χρησιμοποιούν τα παρακάτω είδη εισιτηρίων:
α) Το εισιτήριο ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή του Ο.Α.Σ.Θ. (εκτός των γραμμών ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Νο 50 και ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ Νο 78 & 78Ν) έναντι 1,00€ το κανονικό και 0,50€ το μειωμένο.
Εισιτήρια της κατηγορίας αυτής θα διατίθενται από :
-  τα εκδοτήρια του Οργανισμού 
-  1.000 συνεργαζόμενα περίπτερα και καταστήματα ψιλικών και
- τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα.

β) Το εισιτήριο δύο (2) μετακινήσεων από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 70 λεπτά της ώρας, έναντι 1,20€ το κανονικό και 0,60€ το μειωμένο.
Προτυπωμένα εισιτήρια της κατηγορίας αυτής θα διατίθενται από:
- τα εκδοτήρια του Οργανισμού και
- 1.000 συνεργαζόμενα περίπτερα και καταστήματα ψιλικών
γ) Το εισιτήριο τριών (3) μετακινήσεων από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 90 λεπτά της ώρας, έναντι 1,50€ το κανονικό και 0,80€ το μειωμένο.
Προτυπωμένα εισιτήρια της κατηγορίας αυτής θα διατίθενται από :
- τα εκδοτήρια του Οργανισμού

 δ) Το εισιτήριο τεσσάρων (4) μετακινήσεων από και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, που θα πραγματοποιηθούν μέσα σε 120 λεπτά της ώρας, έναντι 2,00€ το κανονικό και 1,00€ το μειωμένο. Το παρόν αποτελεί το νόμιμο κόμιστρο των επιβατών των γραμμών των Δήμων του Επαρχείου Λαγκαδά, εφόσον πραγματοποιούν τουλάχιστον μία (1) μετεπιβίβαση στον Λαγκαδά.
Εισιτήρια της κατηγορίας αυτής θα διατίθενται από :
- τα εκδοτήρια του Οργανισμού
- τους οδηγούς των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ 
     Ν. Θεσσαλονίκης που εκτελούν δρομολόγια με κόμιστρα του Ο.Α.Σ.Θ.
- τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα
ε) Το ειδικό εισιτήριο για την Πολιτιστική Γραμμή 50 και την εξπρές λεωφορειακή  γραμμή εξυπηρέτησης του ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (78 & 78Ν) έναντι 2,00€ το κανονικό και 1,00€ το μειωμένο. 

Εισιτήρια της κατηγορίας αυτής θα διατίθενται από :
- τα εκδοτήρια του Οργανισμού 
- τους συνοδούς της ΠΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Νο 50
- τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα 

 Β. Για τους Τακτικούς Επιβάτες (Εργαζόμενους κλπ), οι τιμές των καρτών απεριορίστων διαδρομών παραμένουν στην ίδια τιμή και συγκεκριμένα:
α) Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 30,00€ η κανονική και 15€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και ισχύουν για το μήνα αυτό).
β) Τριμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 86,00€ η κανονική και 43€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε μήνα και λήγουν τον τρίτο μήνα μετά την έκδοσή τους).
Γ) Εξαμηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 150,00€ η κανονική και 75,00€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο και ισχύουν έως τον Ιούνιο και Δεκέμβριο κάθε έτους αντίστοιχα).
γ) Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών στην τιμή των 320,00€ η κανονική και 165€ η μειωμένη. (Εκδίδονται κάθε Ιανουάριο και ισχύουν για όλο το έτος).


Γ. Δικαιούμενοι Μειωμένου Κομίστρου

Δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο έχουν οι:

Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών
Όταν η έκδοση κομίστρου πραγματοποιείται με την παρουσία του παιδιού, δεν απαιτείται η επίδειξη δικαιολογητικού, καθώς η φυσική παρουσία του παιδιού πιστοποιεί ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Το ίδιο ισχύει και κατά τον έλεγχο κομίστρου. Στην περίπτωση που η έκδοση κομίστρου (κάρτας απεριορίστων διαδρομών)  πραγματοποιείται από τρίτο άτομο χωρίς την παρουσία του παιδιού, απαιτείται η επίδειξη δικαιολογητικού που να πιστοποιεί την ηλικία του. Καθώς στη συγκεκριμένη ηλικία δεν εκδίδεται αστυνομική ταυτότητα, επιδεικνύεται αντ’ αυτής βιβλιάριο ασθενείας, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης.

Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας

Μαθητές Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι μαθητές Δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 18 ετών,  με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου (πάσο) του σχολικού έτους. Τα μαθητικά δελτία ισχύουν έως την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.

Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). 

Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ.  έως την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), που χορηγείται μετά την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του Νόμου 4313/2014

Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού, με την επίδειξη δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο), μετά την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Σ.Θ. και των αρμόδιων Υπουργείων, βάσει του Νόμου 4313/2014.

Πολύτεκνοι με την  επίδειξη του ισχύοντος και θεωρημένου στο πίσω μέρος του βιβλιαρίου πολυτέκνων.

Α. με Α. με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την επίδειξη του Δελτίου Πολιτικού Αναπήρου χορηγούμενου από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών (Πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Υπενθυμίζεται ότι τα Α.με.Α της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ. που είναι κάτοχοι των καρτών ελεύθερης μετακίνησης, μετακινούνται χωρίς την καταβολή κομίστρου.

Πολίτες ηλικίας άνω των 65 ετών, εκτός των προφανών περιπτώσεων προσδιορισμού της ηλικίας, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας.