Την απόφαση να δημοσιεύσει ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως των ετών 2009- 2016, έλαβε το νέο δ.σ. του ΟΑΣΘ.Σε ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Οργανισμός, σύμφωνα με το θεσμικό τον πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τούς ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεώς των. Το γεγονός όμως ότι τα 2/3 περίπού των πόρων πού διαχειρίζεται προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιβάλλει για λόγους διαφάνειας στην διαχείριση τον δημοσίου χρήματος, να τίθενται σε γνώση των φορέων τον Δημοσίου, των συναλλασσομένων με τον Οργανισμό, αλλά και τον ελληνικού λαού, τα οικονομικά του δεδομένα».