Εξώδικο, για τις οφειλές 12-15, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους γιατρούς να αποδεχτούν συμψηφισμό τους, απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προς τον Οργανισμό!


Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους γιατρούς - μέλη του να μη δεχτούν τον συμψηφισμό, τον οποίο χαρακτηρίζει παράνομο και καταχρηστικό. Αντιθέτως, προτρέπει τα μέλη του να καταθέσουν επιστολή, με την οποία να καταγγέλλουν αυτήν την ενέργεια του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με τον ΙΣΘ, με τον συμψηφισμό "επιχειρείται καταχρηστικά από τον ΕΟΠΠΥ η αφαίρεση από τα μέλη του Συλλόγου της δυνατότητας ελέγχου της κατάστασης των οφειλών 12-15 του ΕΟΠΥΥ προς αυτά (προθεσμία τριών ημερών), ως επίσης η μη καταβολή τόκων από τον ΕΟΠΥΥ για τα οφειλόμενα ποσά των προηγουμένων ετών -η τοκοφορία των οποίων έχει ήδη αναγνωρισθεί δικαστικά μέσω των ομαδικών αγωγών". Κυρίως, επιδιώκεται, όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, "η παραίτηση από κάθε αγωγή και ένδικο μέσο που θα ασκηθεί ή έχει ήδη ασκηθεί και εκκρεμεί και για κάθε οφειλή του ΕΟΠΥΥ προς αυτά".

Ο Ιατρικός Σύλλογος τονίζει ότι ο ΕΟΠΥΥ παραβλέπει τις υποχρεώσεις του - από το πρώτο εξάμηνο του 2012- για τα οφειλόμενα προς τους συμβεβλημένους ιατρούς με τα ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτόν , παρά το γεγονός ότι αποτελεί καθολικό διάδοχο τους.