Σημαντικές παραμένουν οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην Ελλάδα, με τους άνδρες να αμείβονται περισσότερο από τις γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων.
Αποκαλυπτικά για την κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Eurostat με τίτλο «Η ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη – στατιστικά πορτραίτα».

Για την έκθεση της Eurostat χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ.

Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα η ανεργία και η ενασχόληση με τα παιδιά και το νοικοκυριό είναι γυναικεία… προνόμια αφού σε αυτούς τους τομείς υπάρχει το μεγαλύτερο χάσμα στα δύο φύλα σε σχέση με την ΕΕ. Σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών καταγράφονται, επίσης, στις αμοιβές, τον τρόπο ζωής, τις καθημερινές δραστηριότητες, ακόμη και στις αιτίες θανάτου.

Στην Ελλάδα παρατηρείται επίσης η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ ανδρών (19,9%) και γυναικών (28,1%). Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης είναι 61% για τους άνδρες και 43,3% για τις γυναίκες.

Όσον αφορά τις διευθυντικές θέσεις εργασίας, μόνο ένα στα τέσσερα ανώτερα διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα είναι γυναίκες (25%, όσο είναι και στην Ολλανδία και την Τσεχία, ποσοστό που είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ μετά το Λουξεμβούργο) ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 33%. Επίσης σε όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες.

Στην Ελλάδα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες διαφορές στην ΕΕ μεταξύ των ποσοστών των δύο φύλων που έχουν την καθημερινή φροντίδα των παιδιών με 95% τις γυναίκες και 53% τους άνδρες, ενώ στην ΕΕ είναι 92% για τις γυναίκες και 68% για τους άνδρες.

Η μέγιστη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ισχύει και για τις οικιακές εργασίες (π.χ. καθημερινό μαγείρεμα) με τις γυναίκες να τις αναλαμβάνουν σε ποσοστό 85% και τους άνδρες σε ποσοστό 16%. Ο μέσος όρος στην ΕΕ ανέρχεται σε 79% για τις γυναίκες και 34% για τους άνδρες.

Επίσης οι γυναίκες στην Ελλάδα συναναστρέφονται περισσότερο με φίλους από ό,τι οι άνδρες, παρακολουθών περισσότερες ζωντανές παραστάσεις αλλά λιγότερο κινηματογράφο, επισκέπτονται πολιτιστικούς χώρους περισσότερο από ό,τι οι άνδρες και διαβάζουν περισσότερο. Οι άνδρες υπερτερούν στην παρακολούθηση ζωντανών αθλητικών δραστηριοτήτων με ποσοστό 29,8% (που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην ΕΕ μετά τη Δανία) έναντι 14,7% για τις γυναίκες.

Γυναίκες και άνδρες συμμετέχουν εξίσου σε κοινωνικά δίκτυα στο Ίντερνετ (68%). Όμως, περισσότεροι άνδρες έκαναν διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (32% έναντι 24% για τις γυναίκες), περισσότεροι, επίσης, διάβασαν ειδήσεις στο διαδίκτυο (88% έναντι 82%) και χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (76% έναντι 73%).

Περισσότερες ήταν οι γυναίκες που έκαναν τηλεφωνικές κλήσεις ή βιντεοκλήσεις μέσω διαδικτύου (48% έναντι 45%), ενώ το ίδιο ποσοστό γυναικών και ανδρών (27%) αναζήτησε εργασία μέσω διαδικτύου.

Οι δύο από τις τρεις κύριες αιτίες θανάτου (καρκίνος και καρδιοπάθειες) «χτυπούν» διπλάσιο αριθμό ανδρών από ό,τι γυναικών στην Ελλάδα. Αντίθετα, περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν από εγκεφαλοαγγειακές παθήσεις.

Στην Ελλάδα ζουν περισσότεροι νέοι άνδρες μόνοι τους (12,1% του συνόλου) από ό,τι γυναίκες (11,1%), σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ, όπου οι γυναίκες που ζουν μόνες (8,2%) είναι περισσότερες από τους άνδρες (7,8%). Τα αντίστοιχα ποσοστά στη Σουηδία είναι 42,6% για τους άνδρες και 34,6% για τις γυναίκες.
www.reader.gr