Η αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επρόκειτο να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. όμως
το θέμα αποσύρθηκε.


Έτσι, μεταξύ των 37 θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, στις 16:00, είναι:

  • Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Πλατφόρμα Παρακολούθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Διοίκησης της στρατηγικής “ΕΥΡΩΠΗ 2020”
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Αφοδευτηρίων
  • Εκτέλεση του έργου με εργολαβία “Εκσυγχρονισμός Φωτισμού και Αναβάθμιση Ενεργειακής Απόδοσης σε οδούς του Ιστορικού Κέντρου με παλαιωμένο Δίκτυο Φωτισμού
  • Εκτέλεση του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρόμων Ικτίνου και Ζεύξιδος”Επικαιροποίηση Πλαισίου λειτουργίας του “Γραφείου Εργασίας” του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ
  • Εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας “Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου”, για τα έτη 2018- 2020
  • Έγκριση του προγράμματος εκθέσεων στο εσωτερικό του Τμήματος Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων για το έτος 2017.