Για την καινοτόμα δικτυακή πρωτοβουλία της βραβεύτηκε η Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ,κα Αθηνά Σιούπη, από το Ίδρυμα Alexander von Humboldt της Γερμανίας.


Το Ίδρυμα Alexander von Humboldt απονέμει βραβεία, υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, χρηματοδοτούμενης από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, σε υποτρόφους του Ιδρύματος, προσφέροντας την ευκαιρία δόμησης ενός δικτύου σε ακαδημαϊκό και πολιτισμικό επίπεδο ανάμεσα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας.

Η κα Σιούπη απέσπασε το Βραβείο του Ιδρύματος Alexander von Humboldt 2017 για Καινοτόμες Δικτυακές Πρωτοβουλίες (2017 Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives). Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε για τη Δράση δημιουργίας ενός Δικτύου Συγκριτικής Γλωσσολογίας. Με αφετηρία την Ελλάδα, η Δράση στοχεύει στη συνεργασία ανάμεσα στη Γερμανία και τις χώρες της Μεσογείου, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην έρευνα και τη διδασκαλία. Το Δίκτυο Συγκριτικής Γλωσσολογίας προσβλέπει στην ενίσχυση νέων ερευνητών από τον χώρο της Μεσογείου, ο οποίος εμπλέκεται ιδιαίτερα στις μετακινήσεις πληθυσμών, με στόχο να συμβάλει, μέσα από ένα γλωσσολογικό πρίσμα, στην επίλυση θεμάτων που σχετίζονται άμεσα με αυτόν.

Η Δράση, διάρκειας τριών ετών, με ημερομηνία έναρξης τον Σεπτέμβριο του 2017, προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Potsdam του Βερολίνου, και ενός Θερινού Σχολείου στο ΑΠΘ, στο οποίο θα συμμετέχουν φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες.

Η Δράση θα αξιοποιήσει τις συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια μέσω του Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus+. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών, θα πραγματοποιείται σειρά διαλέξεων μέσω του διαδικτύου, ανοιχτή σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες. Στο πλαίσιο της Δράσης, προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ιστότοπου, που θα περιέχει άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλία, προσβάσιμα σε όλους τους διαδικτυακούς χρήστες και θα λειτουργεί ως φόρουμ διακρατικής ανταλλαγής απόψεων ανάμεσα στους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στις 28/6/2017, στο πλαίσιο της ετήσιας ημερίδας του Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέθεσε δεξίωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, στους/τις τιμώμενους/ες και σε υποτρόφους από όλο τον κόσμο.