Αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των εκδοτηρίων του Ο.Α.Σ.Θ.,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της 82ης Δ.Ε.Θ..


Έτσι, θα ακολουθηθεί το εξής ωράριο  από το Σάββατο 9 έως και την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017:
   
Εκδοτήριο επί της οδού ΑΓΓΕΛΑΚΗ (πλησίον Δ.Ε.Θ.) 
         
Σάββατο 09/09/2017 από 08:00 έως 15:45
Κυριακή 10/09/2017 από 10:00 έως 17:45
Σάββατο 16/09/2017 από 10:00 έως 17:45
Κυριακή 17/09/2017 από 10:00 έως 17:45

Για τις υπόλοιπες ημέρες λειτουργίας της Δ.Ε.Θ. ήτοι από Δευτέρα 11 έως και Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, το εκδοτήριο επί της οδού Αγγελάκη, θα λειτουργεί από 06:15 έως 20:40.

Εκδοτήριο Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΥ 
         
Σάββατο 09/09/2017 από 08:30 έως 16:15
Κυριακή 10/09/2017 από 08:30 έως 16:15
Σάββατο 16/09/2017 από 08:30 έως 16:15
Κυριακή 17/09/2017 από 08:30 έως 16:15

Εκδοτήριο ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
         
Σάββατο 09/09/2017 από 08:00 έως 15:45
Κυριακή 10/09/2017 από 08:00 έως 15:45
Σάββατο 16/09/2017 από 08:00 έως 15:45
Κυριακή 17/09/2017 από 08:00 έως 15:45

Εκδοτήριο ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
         
Σάββατο 09/09/2017 από 08:00 έως 15:45
Σάββατο 16/09/2017 από 08:00 έως 15:45

Εκδοτήριο ΑΕΡOΔΡΟΜΙΟΥ 
         
Σάββατο 09/09/2017 από 06:10 έως 21:15
Κυριακή 10/09/2017 από 06:10 έως 21:15
Σάββατο 16/09/2017 από 06:10 έως 21:15
Κυριακή 17/09/2017 από 06:10 έως 21:15