Την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα συζητήσει, το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίασή του.


Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017, στις 14.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Θα συζητηθεί, ακόμη, το θέμα της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (κλάστερς) στον Αγροδιατροφικό Τομέα (το πρόγραμμα “Agrolabs”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας V-B Balkan-Mediterranean 2014», η ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Πέλλας και η συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, καθώς και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Α.Π.Θ. για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Προώθηση του αθλητισμού - τουρισμού μέσω της διαχείρισης του δρομικού κινήματος ως μοντέλου ανάπτυξης για τους πολίτες»Επίσης, θα συζητηθεί η σύμβαση που σκοπεύει να υπογράψει η ΠΚΜ με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και το  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για να γίνουν γεωφυσικές έρευνες στην αρχαιολογική περιοχή της Ειδομένης.