Η εφαρμογή και αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με ανάπτυξη ενός Smart City Monitor, για την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη και
την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, είναι ο κεντρικός πυρήνας του προγράμματος “Smart Urbana”.


Την Πέμπτη 14 και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στον Σταυρό, θα πραγματοποιηθεί διημερίδα παρουσίασης των δράσεων του “Smart Urbana”, στο Δήμο Βόλβης. 

Οι πιλοτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου είναι η εφαρμογή: α) μέσων που βοηθούν στην "έξυπνη" τοπική διακυβέρνηση για εξασφάλιση της ποιότητας ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 37120, και β) νέων μέσων παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας μέσω μεγάλου αριθμού αισθητήρων και τεχνολογίας Internet of Things (IoT) στο δημοτικό ιστό και τα δημοτικά οχήματα μεταφοράς.

Συντονιστής του προγράμματος είναι η Ένωση για τη Βιώσιμη Καινοτόμα Ανάπτυξη στην Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία (ASIDEES) από την Αυστρία, και εταίροι, μαζί με τον δήμο Βόλβης, άλλοι τέσσερις δήμοι από Ισπανία, Μολδαβία, Πορτογαλία και Ρουμανία. 

Ο Δήμος Βόλβης έχει ήδη στη διάθεσή του εφαρμογές "έξυπνων" πόλεων, για τον έλεγχο της κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού, της διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλοφορίας, του οδοφωτισμού, των κτιρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της αντιμετώπισης των έκτακτων καταστάσεων, της ενίσχυσης της ασφάλειας, της βελτίωσης των τουριστικών υπηρεσιών και της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών και τουριστών. Τα αποτελέσματα του προγράμματος και των πιλοτικών εφαρμογών μπορούν στη συνέχεια να εφαρμοστούν σε άλλους τομείς και σε άλλους δήμους, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της ζωής των δημοτών. Κατά τη διάρκεια της διημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο, η πλατφόρμα smart city monitor και οι πιλοτικές εφαρμογές, ενώ θα συζητηθούν οι δυνατότητες περαιτέρω χρήσης σε τομείς που αφορούν τουρισμό, αειφορία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Η πρώτη ημέρα (Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017), απευθύνεται σε φορείς και στο κοινό, ενώ η δεύτερη (Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2017) επικεντρώνεται στην ενημέρωση διευθύνσεων, οργανισμών και δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Βόλβης.

 Το πρόγραμμα της Πέμπτης 14 Σεπτεμβρίου 2017:  


9:00| - Έναρξη εκδήλωσης – Εγγραφή συμμετεχόντων

9:30| - Χαιρετισμοί  Διαμαντής Λιάμας, Δήμαρχος Δήμου Βόλβης

10:00| - Παρουσίαση  Προγράμματος Δράσης του Δήμου Βόλβης και αξιοποίηση καινοτομίας, νέων εφαρμογών  ως συνέχεια των επιτευγμάτων του έργου. Προσέλκυση νέων επιπέδων δημόσιων υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη, μέσα από τη χρήση καινοτόμων μέσων διαχείρισης του Δήμου και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων. Εκπρόσωπος Δήμου Βόλβης

10:30|  - Διάλειμμα – Καφές

11:00|  - Επισκόπηση αποτελεσμάτων Smart Urbana. Σύντομη επίδειξη τεχνολογίας ψηφιακού μετασχηματισμού αιχμής που εφαρμόσθηκε σε Δήμο Βόλβης,  ως εργαλείο ενοποιημένου ψηφιακού μετασχηματισμού που αναπτύχθηκε στην Ευρ. Ένωση για τη βελτίωση δημοτικής διοίκησης και υπηρεσιών. Εκπρόσωπος Association for Sustainable Innovative Development in Economics, Environment and Society (ASIDEES).

12:00|  - Νέες επιλογές για τη βελτίωση της διοίκησης πόλης και των δημοτικών υπηρεσιών. Ολοκληρωμένη διαχείριση  του Δήμου σε απευθείας σύνδεση αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στα πρότυπο των “Έξυπνων Πόλεων” (Smart Cities). Συνεργασία και εξελίξεις για περαιτέρω συμμετοχή σε νέες προσκλήσεις του προγράμματος “Horizon2020”. Εκπρόσωπος Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Ινστιτούτου   Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ)

13:00|  - Ερωτήσεις - Συζήτηση – Συμπεράσματα