Επεκτείνει το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών(υφασμάτων και υποδημάτων), σε όλη την έκταση του δήμου, η διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού.


Έτσι, τοποθετούνται 21 νέοι κάδοι ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων, πλέον των  23 κάδων, που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. 

Η απόφαση ελήφθη καθώς στους αρχικούς 23 κάδους, μέσα σε δύο μήνες, συλλέχθηκαν 11,799 τόνοι ενδυμάτων, με συχνότητα αποκομιδής τρεις φορές την εβδομάδα.

Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε συστοιχία με κάδους άλλων ανακυκλώσιμων υλικών και οικιακών απορριμμάτων σε ακάλυπτους χώρους και αποτμήσεις πεζοδρομίων.

Να σημειωθεί ότι την αποκομιδή κάνει ιδιωτική εταιρία.