Αλλάζει πρόσωπο η πλατεία Μαβίλη της Θεσσαλονίκης, αφού, χθες βράδυ, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκτέλεση και τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.


Σύμφωνα με τη μελέτη θα ανασχεδιαστεί και η πλατεία και οι οδοί Κ. Παλαμά, Γλάδστωνος και Ζεφύρων, μια περιοχής συνολικής έκτασης 6.420 τ.μ. και αξιοποιεί βιοκλιματικά στοιχεία με στόχο την αναβάθμιση τόσο της αισθητικής, όσο και των συνθηκών μικροκλίματος της περιοχής (με την ελπίδα να μην εφαρμοστούν οι πρακτικές της πλατείας Χρηματιστηρίου, καθώς... "έβγαλαν" προβλήματα).

Θα ξηλωθούν οι πλάκες της πλατείας και τα περβάζια, αλλά και το οδόστρωμα των γύρω δρόμων, θα γίνει νέα διαμόρφωση με περισσότερο πράσινο, θα τοποθετηθούν νέες πλάκες (ακόμη και πλάκες από "μαλακά" υλικά στα σημεία όπου παίζουν παιδιά), θα χαραχθούν εκ νέου τα πεζοδρόμια, θα υπάρχουν υδάτινα στοιχεία , θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά και θα φυτευθούν δένδρα και λουλούδια.      

Όπως προβλέπεται, θα διαπλατυνθούν τα πεζοδρόμια στις οδούς Μαβίλη, Γλάδστωνος και Κ. Παλαμά Φειδίου και Ζέφυρων ώστε να υπάρξει επαρκής χώρος για δεντροφύτευση, θα τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο οδηγός τυφλών, ενώ θα υπάρχει και ζώνη ελεύθερης όδευσης πεζών. Οι δρόμοι θα στρωθούν με τσιμεντοκυβόλιθους, οι θέσεις στάθμευσης θα κατασκευαστούν με σκληρά υλικά, θα κατασκευαστεί σιντριβάνι με τρεις συστοιχίες πιδάκων, τα παγκάκια θα είναι κτιστά, τα νέα παρτέρια θα τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια των οδών Μαβίλη Γλάδστωνος και Κ. Παλαμά, όπου θα μπουν και δένδρα, όπως και στο τμήμα της οδούΖεφύρων.

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου, προϋπολογισμού 1.500.000€, θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.