Εγκρίθηκε χθες κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου ο οικονομικός απολογισμός Εσόδων-Εξόδων, του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, έτους 2016.


Εκ μέρους της διοίκησης, υποστηρίχθηκε ότι επιταχύνθηκε η διαδικασία εξορθολογισμού, διατηρήθηκαν τα έσοδα στα ίδια επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, ενισχύθηκε η λειτουργική κερδοφορία και ολοκληρώθηκαν αρκετά έργα του τεχνικού προγράμματος του δήμου ( ύψους 2,5 εκ. ευρώ)

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Παν. Κοϊτσίδης, μειώθηκε κατά 29% περίπου ο τραπεζικός δανεισμός, όπως και οι συνολικές υποχρεώσεις κατά 14,5%.

Υπήρχαν, όμως, και αρνητικά στοιχεία, αφού η ρευστότητα του δήμου επηρεάστηκε αρνητικά (υποστηρίχθηκε ότι γι αυτό φταίνε η συνεχιζόμενη οικονομική στενότητα και τα capital controls), οι συνολικές απαιτήσεις παρουσίασαν μικρή αύξηση (€ 2.390 χιλ) ενώ μειώθηκαν τα διαθέσιμα κατά, περίπου, 300.000 ευρώ.

Η χρήση του 2016 έκλεισε με ζημίες ύψους € 451 χιλ, γεγονός που αποδίδεται στις αυξημένες διενεργηθείσες αποσβέσεις και στο αυξημένο μισθολογικό κόστος.

«Οι οικονομικές καταστάσεις του 2016 αντικατοπτρίζουν πλήρως την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε από τη διοίκησή μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, για εξυγίανση των οικονομικών του δήμου Ωραιοκάστρου. Πετύχαμε να συγκρατήσουμε τα έσοδά μας, να εξορθολογήσουμε τις δαπάνες μας και να μειώσουμε σημαντικά τις συνολικές μας υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, αξιοποιήσαμε κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης (λ.χ. ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) για να υλοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε σημαντικά έργα υποδομής τα οποία δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας» ισχυρίστηκε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Αστέριος Γαβότσης.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Παναγιώτης Κοϊτσίδης τόνισε: «Το 2017 οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ισολογισμού μας γεγονός που θα επιτρέψει στη διοίκησή μας να βελτιώσει περαιτέρω την καθημερινότητα του πολίτη και να υλοποιήσει σειρά έργων υποδομής που δημιουργούν συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης για όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου μας».