Στην αναβάθμιση του Σταθμού Μέτρησης Αέριων Ρύπων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου και την ενίσχυσή του με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα προχώρησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με χρηματοδότηση που εξασφάλισε από το Πράσινο Ταμείο.


Η τοποθέτηση των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων (αναλυτών) στο σταθμό μέτρησης αέριων ρύπων του Κορδελιού δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να μετρώνται οι ρύποι που προκαλούν τα προβλήματα έντονης δυσοσμίας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Ο Σταθμός Μέτρησης Αέριων Ρύπων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κορδελιού που ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), λειτουργεί από το 2000. Σε αυτόν καταγράφονται οι αέριοι ρύποι μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του αζώτου (NO2), διοξείδιο του θείου (SO2), όζον (O3), πτητικές οργανικές ενώσεις και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10). 

Με την αναβάθμισή του από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  θα είναι δυνατές και οι μετρήσεις δύσοσμων ενώσεων, με την τοποθέτηση αναλυτή ολικών υδρογονανθράκων (μεθάνιο και μη-μεθανιούχοι) και αναλυτή δύσοσμων ενώσεων του θείου. Παράλληλα θα αντικατασταθεί ο κλωβός στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο Σταθμός Μέτρησης, καθώς λόγω της παλαιότητάς του (16ετία), παρουσιάζει πλέον σημαντικά προβλήματα στεγανότητας, αν και γίνονται τακτικά εργασίεςσυντήρησής του.