Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017._


Στις 15:30 μετά το μεσημέρι, στο Δικαστικό Μέγαρο, έχουν προγραμματίσει την καθιερωμένη πλέον συγκέντρωση ενάντια στους πλειστηριασμούς, τα μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης.


Στο μεταξύ, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε, συνεχίζοντας πάντοτε την αποχή από τους πλειστηριασμούς, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, να επιτρέψει, εκτός των άλλων και τη διεξαγωγή πλειστηριασμών με επισπεύδοντες τις Τράπεζες, το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ, κατοικιών για τις οποίες το ύψος της επισπευδόμενης απαίτησης (δηλαδή το ποσό εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από 400.000€.

Τα μέλη του Συντονισμού Συλλογικοτήτων Θεσσαλονίκης προτίθενται, μετά τη συγκένρωση στα Δικαστήρια να κάνουν πορεία προς την πλατεία Αριστοτέλους και έχουν κάνει κάλεσμα, στις 18:00, για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της ΕΥΑΘ, της ΕΛΒΟ, της ΔΕΗ και του ΟΛΘ.