Στην Κοζάνη το νέο κρούσμα γρίπης των πτηνώνΣάββατο, 1 Απριλίου 2017._


Νέο κρούσμα γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αυτήν τη φορά, σε κοτέτσι σπιτιού σε χωριό της Κοζάνης.


Από τις 23 Δεκεμβρίου 2016, ως σήμερα, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 13 κρούσματα: Το ένα σε εγκατάσταση αυγοπαραγωγής στην Αρκαδία, τα τρία σε κοτέτσια χωριών (Αρκαδία, Φλώρινα και αυτό της Κοζάνης) κι άλλα εννέα σε άγρια πτηνά (τρία στη Ροδόπη, δύο στην Αρκαδία κι από ένα σε Έβρο, λίμνη Βόλβη, Ρόδο και Ροδόπη), με επιβεβαίωση του τύπου Η5Ν8.

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ανακοίνωσή του υπενθυμίζει ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος αυτών, υποχρεωτικής δηλώσεως, ορισμένοι υπότυποι της οποίας (αντιγονικού τύπου Α) μπορούν, σπανιότατα, να μεταδοθούν στον άνθρωπο ή, με συνεχή ανασυνδυασμό, να αποτελέσουν στο μέλλον αιτία πανδημίας γρίπης του ανθρώπου. 

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο υπότυπος Η5Ν8 δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ο δυνητικός κίνδυνος ανάδυσης στελέχους που προσβάλλει και τον άνθρωπο απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού στα πουλερικά και των μέτρων ατομικής προστασίας, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ: www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/λοιμώδηνοσήματα/νοσήματαπουμεταδίδονταιμέσωαναπνευστικούσυστ/avianinfluenzaah5n8.aspx .

Τόσο οι ιδιοκτήτες πουλερικών, όσο και οι κυνηγοί, πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ισχύοντα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές και τις παραμέτρους παρακολούθησης των πτηνών. 

Σημειώνεται ότι:

α)   Είναι υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια η διατήρηση των πουλερικών οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και 
β)  τα μέτρα βιοασφάλειας που έχουν θεσπιστεί για τις συστηματικές εκτροφές και τα οικόσιτα πουλερικά ισχύουν και για τα πουλερικά ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής. 

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/ptina/astheneiesptinon-menu/418-gripiptinon .

Σχόλια