Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017._


Μείωση της τάξης του 7,62% εμφάνισαν τα καθαρά κέρδη της ΕΥΑΘ Α.Ε. στο σύνολο του 2016, καθώς διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2015.


Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας, στην αναβαλλόμενη φορολογία από επισφαλείς απαιτήσεις και στον αντιλογισμό της παροχής ύδατος προς συνταξιούχους.

Την ίδια ώρα, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,6%.

Ο τζίρος, παράλληλα, διαμορφώθηκε σε 73,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή άνοδο κατά 0,31%. Τα έξοδα διοίκησης, επίσης, συρρικνώθηκαν κατά 5,56% ενώ τα έξοδα έρευνας αυξήθηκαν κατά 105%.

Το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων ενισχύθηκε κατά 11% στα 56,6 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση του Ομίλου ανήλθε σε 154,1 εκατ. ευρώ.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΑΘ πρότεινε τη διανομή μερίσματος, ύψους 0,114 ευρώ/μετοχή.