ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 10/3/2017._

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία αξιοποίησης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, μέσω της παραχώρησης του 67% των μετοχών του ΟΛΘ σε ιδιώτη επενδυτή.


Σήμερα κοινοποιήθηκε στους υποψήφιους επενδυτές το τελικό σχέδιο της αναθεωρημένης σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 24 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ, στη νέα σύμβαση παραχώρησης το ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει μεγαλύτερο ποσό εσόδων, ενώ μέρος από τα ετήσια κέρδη θα αποδίδεται στους παραλιμένιους δήμους. Παράλληλα προβλέπονται πρόσθετες επενδύσεις, ύψους 180 εκατ. ευρώ, εντός των πρώτων επτά ετών.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα, προκειμένου να υπερασπιστεί το δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού.

Τι προβλέπει η νέα σύμβαση παραχώρησης

Στη νέα σύμβαση παραχώρησης αποτυπώνεται η φύση και η δράση του λιμανιού της συμπρωτεύουσας, η έκταση του περιουσιακού δικαιώματος, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου έναντι του ΟΛΘ.

Με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, όλες οι επενδύσεις αλλά και η διαχείριση των λιμενικών υποδομών και εξοπλισμού, επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο. Η δομή και όλο το διοικητικό κομμάτι που αφαιρείται από τον ΟΛΘ θα περάσει στον έλεγχο και την ευθύνη της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η έκδοση κανονισμών για τη λειτουργία του λιμένα και ο έλεγχος εφαρμογής τους θα είναι αρμοδιότητά της Δημόσιας Αρχής Λιμένος. Από το δικαίωμα παραχώρησης εξαιρείται μια σειρά κτιρίων επί του προβλήτα A που δεν απαιτούνται για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ότι θα διατηρηθούν οι σημερινές χρήσεις και λειτουργίες του προβλήτα A η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν και η εξακολούθηση της χρήσης του για την υλοποίηση πολιτιστικών και δημοσίων δράσεων που θα πραγματοποιούνται, κατόπιν διαβούλευσης με το δήμο Θεσσαλονίκης.

Οικονομικό αντάλλαγμα

Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράττει μεγαλύτερο έσοδο μετά την αξιοποίηση του Οργανισμού, από αυτό που αποδίδεται σήμερα. Το αντάλλαγμα παραχώρησης θα ανέρχεται σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ, από 2% με την υφιστάμενη σύμβαση.

Επίσης, το κόστος λειτουργίας της αρχής λιμένος θα καλύπτεται από το ετήσιο αντάλλαγμα που θα εισπράττει το ελληνικό δημόσιο και εν συνέχεια το υπόλοιπο θα αποδίδεται στους παραλιμένιους δήμους με βάση της επιβάρυνσή τους από τις λειτουργίες του λιμανιού.

Σημειώνεται ότι οι δήμοι έως σήμερα δεν λάμβαναν κανένα αντάλλαγμα από τη σύμβαση παραχώρησης, ενώ με τη νέα σύμβαση θα έχουν ανταποδοτικά οφέλη.

Επενδύσεις

Ο υποψήφιος επενδυτής καλείται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ στην πρώτη επταετία με την ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι υποχρεωτικές και εξασφαλίζονται μέσω εγγυητικής επιστολής. Εάν στην επταετία ο ΟΛΘ που θα έχει παραχωρηθεί στον ιδιώτη επενδυτή δεν ολοκληρώσεις τις σχετικές επενδύσεις κατόπιν αξιολόγησης από ανεξάρτητο τεχνικό σύμβουλο, τότε το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να εκπέσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης και να επιβάλλει σημαντικές οικονομικές ρήτρες και κυρώσεις.

Στις υποχρεωτικές επενδύσεις προβλέπεται η επέκταση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (λιμενικές υποδομές και εξοπλισμός) τα έργα αποκατάστασης του Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού και τα έργα γενικής ανάπτυξης του λιμένα. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας και συντήρησης των λιμενικών υποδομών και δεσμεύσεις ελάχιστου όγκου διακίνησης.