ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 26/2/2017._


Κανονικά θα λειτουργήσουν όσα καταστήματα το επιθυμούν σύμφωνα με το νόμο, καθώς η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές, δηλαδή τις υποχρεωτικές αργίες. Παράλληλα την Δευτέρα 2/1/2017 οι Λαϊκές Αγορές Λειτουργούν κανονικά.


Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενούς τους. Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν μεν είναι ημερομίσθιοι, οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%), αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η Καθαρά Δευτέρα συμπίπτει με τοπική αργία, ή στην περίπτωση που προβλέπεται ως αργία από απόφαση υπουργού.

Μπορεί όμως η παραπάνω εορτή α) να έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οπότε οι μισθωτοί δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή και β) να περιλαμβάνεται σε ΣΣΕ η Δ.Α όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, οπότε σε αυτή τη περίπτωση οι μισθωτοί που υπάγονται σ΄ αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση. Τέλος τονίζουμε αν την ημέρα αυτή που χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο μισθωτός που θα απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Όσον αφορά τις αγορές Βλάλη, Καπάνι και Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης, εθιμικά την Καθαρά Δευτέρα παραμένουν ανοικτές.

Για το δημόσιο, τους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς τηλεόρασης, τους τεχνικούς Τύπου και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων η Καθαρά Δευτέρα είναι αργία, καθώς προβλέπεται τόσο στις Συλλογικές Συμβάσεις των Κλάδων που έχουν, μετά το καθεστώς μετενέργειας, μετατραπεί σε ατομικές, όσο και από τις αντίστοιχες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.